BKF arbejder for at styrke den skriftlige aftalekultur i kunstlivet. Mundtlige aftaler skaber utryghed, misforståelser og uklarhed over, hvad der er aftalt. Og fører ofte til tvister, som kunne være undgået, hvis aftalerne var nedfældet skriftligt.

Aftale om vejledende minimumshonorarer for udstillende kunstnere:

Anbefalede minimumshonorarer for kunstnere, der udstiller på danske museer
– aftale mellem Billedkunstnernes Forbund, Organisationen Danske Museer, Danske Billedkunstneres Fagforening og UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere.

Standardkontrakter til brug i kunstlivet:

BKF har i samarbejde med Foreningen af Kunsthaller i Danmark og UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere udarbejdet følgende standardaftaler for udstillinger på kunsthaller, museer og andre udstillingssteder:

BKF har desuden udarbejdet følgende standardaftaler, som kan anvendes direkte eller blot til inspiration:

  • Galleriaftale: pdf / word
  • Galleriaftale – engelsk: pdf / word
  • Konkurrencer: pdf / word
  • Kunstforeninger mv. – Udstillingsaftale og -vedtægt : pdf / word
  • Leasingaftale kunst: pdf / word
  • Låneaftale skulptur: pdf / word
  • Portrætaftale: pdf / word
  • Reproduktionsaftale: pdf /
  • Skitseaftale: word / odt.
  • Aftale om Kunstopgaver: pdf / word