12 gode råd fra Statens Kunstfond til åbning af udstillingssteder

08.06.17 | Opslagstavle

Det kan være hårdt arbejde at åbne et udstillingssted, hvis man ikke har erfaring med det i forvejen. Statens Kunstfond har samlet en række gode råd fra kunstnere, der har stået i samme situation.

Nye udstillingsplatforme, som for eksempel udstillingssteder drevet af kunstnere, kan være med til at bringe samtidskunsten ud til borgerne i dele af landet, hvor der i forvejen ikke er de helt store muligheder for at opleve kunst.

Men det kan være særdeles hårdt arbejde at få et udstillingssted op at stå. Derfor viderebringer Statens Kunstfond nu en række gode råd til dem, der overvejer at åbne et nyt udstillingssted op et sted i Danmark.

Rådene er indsamlet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, der i slutningen af februar 2017 inviterede otte kunstnerdrevne udstillingssteder til en fælles workshop på Kunstakademiet i Århus, hvor målet netop var at indsamle viden om, hvilke udfordringer kunstnerdrevne steder møder i opstartsfasen, og hvad Statens Kunstfond kan gøre for at hjælpe.

Workshoppen mundede ud i 12 gode råd:

Perspektiv og succeskriterier

1. Afklar fra starten, om det er et udstillingssted, der kun skal eksistere i en kort periode, eller om det skal eksistere over længere tid. Et udstillingssted skal ikke nødvendigvis have som mål at være permanent.

2. Definer, hvad succeskriterierne er. Forskellige udstillingssteder kan have forskellige succeskriterier. Vær bevidste om dem.

3. Lokal forankring er altafgørende, hvis stedet skal eksistere over længere tid. Man skal undgå at blive en isoleret ø og i stedet fokusere på at få lokale allierede i foreninger, kommunen og blandt indbyggerne.

4. Vær afklaret om, at udstillingsstedet kan være en del af en revitalisering (byfornyelse) af et lokalområde. Der kan ofte være gode muligheder for at få tildelt gratis eller meget billige lokaler i et område, hvor der er behov for revitalisering. Betragt det som noget positivt at være en del af en revitalisering, også selvom det betyder, at udstillingsstedet måske på et tidspunkt bliver nødt til at flytte til nye lokaler, når lokalområdet har fået et løft.

Lokalt publikum

5. Klar information om åbningstider og eksempelvis ferniseringer er vigtigt, hvis der skal opbygges et lokalt publikum.

6. Hvis der i forvejen eksisterer et publikum til andre kulturtilbud lokalt, så overvej, om der kan indgås et samarbejde, der giver det nye udstillingssted adgang til det eksisterende publikum. Hav også fokus på publikum, som ikke normalt ville deltage.

Organisering

7. Det kan være arbejdskrævende at drive et udstillingssted, og det er derfor en god idé fra begyndelsen at være opmærksom på arbejdsfordelingen blandt de involverede parter, ellers mister man let pusten. Hvis udstillingsstedet skal eksistere over længere tid, kræver det stor kontinuitet og vedholdenhed fra dem, der driver det.

Kvalitet

8. Vær indstillet på, at det ofte er nødvendigt at forklare lokale aktører, herunder kommunen, hvad professionel samtidskunst af høj kvalitet er sammenlignet med amatørkunst, og insister på at vise det. Det kan især være en udfordring uden for de større byer.

9. Vær bevidst om den styrke, der ligger i at kunne tilbyde udefrakommende kunstnere og kuratorer et udstillingssted, der har opbygget et stærkt forhold og dermed adgang, til en lokalbefolkning. Det vil være attraktivt for mange kunstnere og kuratorer, og udstillingsstedet kan på den måde være mere ambitiøs med hvilke kunstnere og kuratorer, der inviteres.

Formidling

10. Husk, at udnytte mulighederne for digital formidling med en hjemmeside og eksempelvis sociale medier som Facebook, Instagram, Pinterest og Tvitter. Digital formidling af udstillinger på udstillingsstedet kan give øget opmærksomhed både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

11. Vær opmærksom på, at et letforståeligt sprog er vigtigt, når man formidler samtidskunst. Det er vigtigt at formidle på en måde, hvor man ikke er for teoretisk og fagnørdet, for man kan uforvarende komme til at hægte et potentielt publikum af, hvis det bliver for teoretisk. Hav føling med det lokale publikum, så formidlingen hverken kommer til at over- eller undervurdere brugerne.

12. Overvej, om der skal formidles særligt til børn og unge, og hvordan der kan formidles til denne gruppe. Husk, at Statens Kunstfond yder 5000 kroner til kunstneres formidling af egne udstillinger til børn og unge.

Fakta om “Opstart af nye udstillingsplatforme”

Puljen støtter opstart af nye udstillingsplatforme, der tilfører kunstmiljø og publikum noget, der ikke findes i forvejen på den givne lokalitet og i den givne form.

Dette kan i særlig grad, men ikke kun, være relevant udenfor de større byer.

Læs mere om puljen

Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Theis Petersen, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 45 34, tpe@slks.dk