Expired: 51Cth søger nyt medlem

15.08.21 | Opslagstavle

51Cth søger nyt medlem til følgende atelier-pladser:

Enhed af 20 m² og fællesarealer:

Nuværende månedlig leje af 20m²……….. kr. 927,00

Regulering på mindst 3%…………………… kr. 27,80

Ny månedlig leje af 20m²……………………. kr. 954,80

Ny samlet oversigt:

Leje á kr. 47,74 pr. m² ……………. kr. 954,80

Aconto drift á kr. 15,10 pr. m² …… kr. 302,00

Aconto varme á kr. 8,50 pr. m² ..… kr. 170,00

Aconto el ………….…………….. kr. 200,00

Vedligehold á 10 kr. pr. m² ……… kr. 200,00

I alt …………………… kr. 1.826,80

Regulering af depositum ……………….. kr. 156,00 (7,8kr. pr. m²)

Samlet depositum ……………………………… kr. 5.731,80

51Cth ligger 5 minutter i gå-afstand fra Trekroner station, og har alle byggemarkeder og håndværker-butikker i sit nærområde.


Om 51Cth

Foreningen 51Cth blev etableret i 2018 af 14 individuelle kunstnere samt bronzestøber Peter Jensen og bygger på en forpligtelse overfor et kunstfagligt fællesskab og vidensudveksling. Gennem adgang til værkstedsfaciliteter, fællesarealer og specialiseret viden, der ellers kan være svær at få adgang til på egen hånd, understøtter foreningen medlemmers individuelle, kunstneriske praksiser.

Medlemmerne i 51Cth løfter i fællesskab den daglige drift, vedligeholdelse af maskiner mv. og mødes i gennemsnit til foreningsmøder med 1 måneds interval. Det forventes derfor at nye medlemmer deltager på lige fod med de eksisterende medlemmer i foreningens aktiviteter.

51Cth har nu været igang i to år. Foreningen startede ud med to tomme industrihaller og har sideløbende med individuelle atelier-pladser, etableret en række fælles-værkstedsfaciliteter samt opstartet et internationalt residency program og afholdt skulptursymposium og art talks. Dette er realiseret med støtte fra Det Obelske Familiefond og Øernes Kunstfond. Efter et stille år grundet Covid, ser vi frem til snart at kunne genoptage foreningens aktivteter!

51Cth er ialt på 750 m2, med værksteds- og fællesarealer fordelt på 180 m2, og individuelle atelierpladser og residency fordelt på 470 m2.


51Cth r
åder pt. over følgende fælles værkstedsfaciliteter:

– Værksteds- og fællesareal på 180m2 med 6m til loftet, herunder hører også et støvfrit område.

  • Træ-beardejdnings faciliteter, herunder formatsav, bord-båndsav, tykkelseshøvl, søjleboremaskine og afkorter-sav.
  • Gips- og afformnings område, med mulighed for at arbejde med ler, gips, silikone mv.
  • Støbefaciliteter, herunder udbrændingsovn og smelteovn.
  • Metal-bearbejdnings faciliteter, herunder valse og pladeklipper til store formater, søjle-bore/fræsemaskine, pladebukker, båndsav og metal-afkorter.
  • 3D-Værksted, bestående af fotografisk udstyr samt 3D printere og fræser.
  • Udendørsområde, med arbejdstelt, der giver mulighed for at arbejde med beton, spray mv.

Der er adgang til bad, køkken og opholdsstue, og der arbejdes forsat på at udvide eksisterende faciliteter samt etablere nye værksteder, herunder grafisk værksted.

Vi gør opmærksom på at lejen er pristalsreguleret på minimum 3% årligt (dette er almindeligt ved erhvervslejemål). Dette sker pr. 1/9.

Se www.51cth.dk for mere info om foreningen.

Der inviteres til åbne fremvisninger i 51Cth følgende datoer:

Søndag d. 5. september kl. 12.00 – 13.00

Onsdag d.8. september kl. 16.00 – 17.00

Her vil det være muligt at få mere info om foreningen, se det ledige atelier, de fælles værkstedsfaciliteter og hilse på nuværende medlemmer.

Adressen er: Industrivej 51C th., 4000 Roskilde. Tilmelding til fremvisning sker på web@51cth.dk

 

Er du Interesseret i at blive medlem, opfordres du til at deltage på en af ovenstående fremvisninger, hvorefter du bedes sende os en e-mail med følgende:

  • Motiveret ansøgning med en beskrivelse af din kunstneriske praksis, hvilken atelierplads du er interesseret i og hvorfor du kunne tænke dig at blive en del af 51Cth. (Max 1 A4-side)
  • CV(Max 1 A4 side)
  • Billeddokumentation af 3-5 værker (Max 5 A4 sider)

Alle dokumenter sendes i en samlet PDF til web@51cth.dk

Deadline for ansøgning: 11.september kl 12.00

Der gives svar på alle ansøgninger senest d. 13. september.

Spørgsmål mv. kan sendes til web@51cth.dk