Expired: Åben konkurrence ifm kunstnerisk udsmykning af Samsø Skole

12.03.21 | Opslagstavle

Konkurrencebeskrivelse.

I forbindelse med til- og ombygningen af Samsø Skole i Tranebjerg, har Samsø Kommune afsat 300.000 kroner til kunstnerisk udsmykning. Kommunens Udsmykningsudvalg udbyder med dette en åben konkurrence om opgaven.

Kunstneren ønskes involveret i projekteringsfasen, så opgaven kan blive bygningsintegreret i skoleprojektet, og kunsten ikke ender som isolerede, løsrevne elementer. Konkurrenceopgaven bliver at præsentere et idékoncept, som kan videreudvikles til kunstnerisk udsmykning i koordination med projektets arkitekt og kommunens projektleder på skoleprojektet. Tilbygningen til Samsø Skole er en én-etages træbygning i den eksisterende skolegård. Byggestart er august 2021. Illustrationer fra skoleprojektet kan downloades på Samsø kommunes hjemmeside, under ”Aktuelle projekter”. Link; https://www.samsoe.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fKommunen%2fSamsoe-Ny-Skole.pdf.

Udsmykningens kunstform og materiale er åben og valgfri for ansøgeren. Udsmykningsudvalget ser gerne, at den endelige udsmykning er stedsrelevant, og kan fortælle en historie med afsæt i stedets ånd; Genius Loci. Det kan være selve skolen; hvor brugerne er elever og lærere, og funktionen er undervisning og demokratisk dannelse, og/eller en fortælling hvor der er en demografisk, kulturhistorisk eller naturhistorisk relation til Samsø.

Hvordan idéen kunne tænkes udført, ønskes beskrevet. Eftersom der er tale om en skole, kunne der eventuelt tænkes potentiel elevinddragelse ind, enten i skabelsesprocessen, udførelsen, eller ved potentiel brug af udsmykningen.

Tildelingskriterier og krav til aflevering.

Projektet bedømmes ud fra tre tildelingskriterier, samlet vægtet 10/10.

  1. Projektidé (6/10)

Der skal leveres en synopsis af idékonceptet, beskrevet i korte vendinger og/eller skitser.

  1. Procesbeskrivelse (2/10)

Tanker omkring skabelsesprocessen, udførelsen og brugen af projektidéen, beskrives kort.

  1. Referencer (2/10)

Dokumentation fra erfaring fra maksimum tre lignende eller tilsvarende projekter, indsendes.

Spørgsmål kan stilles til projektleder for skolebyggeriet på aukan@samsoe.dk

Ansøgning afleveres i en samlet pdf, og sendes til aushs@samsoe.dk seneste onsdag d. 24. marts 2021 kl 12.00. Ansøgere modtager svar hurtigst muligt herefter. Kunstner til opgaven udvælges af Udsmykningsudvalget og indstilles i løbet af april.