Expired: Åremålsstilling som professor/førsteamanuensis i visuelle fag, UiA, Norge

08.04.21 | Opslagstavle

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, Institutt for visuelle og sceniske fag, er det ledig en åremålsstilling på 70% som professor/førsteamanuensis innen visuelle fag. Stillingen er ledig fra 01.08.2021. Åremålet er på 4 år, med mulighet for å forlenge med nye 4 år. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for rytmisk musikk, og Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk.

Institutt for visuelle og sceniske fag tilbyr ph.d.-spesialisering i kunst i kontekst, mastergrad i kunstfag, bachelorgrad i samtidsteater og bachelorgrad i visuell kunst og formidling, i tillegg til flere årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanningene. Instituttet anvender et bredt og åpent kunstbegrep, og studietilbudene kombinerer didaktisk, vitenskapelig og utøvende/skapende praksis.

Vi ønsker å styrke fakultetets kompetanse innen kunstnerisk utviklingsarbeid, særlig for å ivareta undervisning og veiledning av studenter, men også for å kunne utvikle større prosjekter

Vi søker etter en visuell kunstner med interesse og åpenhet for andre kunstneriske uttrykksformer. Søkere bør ha bred kunstnerisk erfaring, en kontekstualisert praksis og en teoretisk forståelse av kunstfeltet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er primært knyttet til undervisning og veiledning på bachelorprogrammet i Visuell kunst og formidling, Master i kunstfag og spesialiseringen Kunst i kontekst på fakultetets ph.d.-program.

Det vil også blir aktuelt å bruke søkerens kompetanse på andre studieprogram, samt i utvikling av etter- og videreutdanningskurs. Den som ansettes må kunne ivareta faglig administrasjon, bidra til den daglige driften av studieprogrammene og drive aktivt med forsknings- og utviklingsarbeid.

Det tildeles FoU-tid etter søknad. Den som ansettes i stillingen vil bli tilknyttet FoU-plattformen KiK-Kunst i kontekst, og det forventes en aktiv deltagelse i en av forskningsgruppene: “Kunst og barn & unge”, “Kunst og konflikt” eller “Kunst og sosiale relasjoner”. For nærmere opplysninger, se forskningsgruppenes presentasjon på instituttets hjemmeside.

Fakultetet kan i særlige tilfeller vurdere å diskutere stillingsstørrelsen hvis dette er ønskelig for søkeren.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. For stillinger som førsteamanuensis og professor har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Den som ansettes må ha mastergrad eller tilsvarende innen fagfeltet.

Søkere må ha dokumentert kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå, og må kunne dokumentere å inneha nettverk som sikrer instituttet og fakultetet kontakt med nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves også gode språkkunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • kunne dokumentere kritisk refleksjon på kunstneriske prosesser
 • undervisningserfaring fra høgskole/universitet
 • søknadsutvikling/prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • gode evner til samarbeid
 • gode evner til organisering
 • sosial kompetanse

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Bilde 1

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 630 500 – 938 900 bto pr år eller kode 1011 førsteamanuensis, kr 555 800 – 670 100 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en”.

Ved institutt for visuelle og sceniske fag er en overvekt av de ansatte kvinner, derfor ønsker vi å oppfordre menn til å søke.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken “Søk stillingen”.

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV med publikasjonsliste
 • attester og vitnemål med karakterutskrifter
 • dokumentasjon av og redegjørelse for kunstverk eller kunst- og kulturprosjekter (inntil 15) og vitenskapelige arbeider (inntil 15)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 25.04.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • instituttleder Merete Elnan, tlf. 38 14 14 81, mobil 926 52 807, e-post merete.elnan@uia.no.

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver Tone E. Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post tone.e.furre@uia.no.
Campus Kristiansand

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.