Expired: Århus Kunstakademi søger underviser til uddannelsens BASIS-forløb

08.10.18 | Opslagstavle

Da vores erfarne og dygtige underviser stopper, søger vi en underviser, som kan indgå i et tæt team omkring undervisning på BASIS-afdelingen med opstart den 14. januar 2019.

BASIS-forløbet dækker de to første semestre på akademiets 4-årige uddannelse. Hovedopgaverne på BASIS er projektbaseret undervisning, vejledning og formidling.

Vi forventer, at du:

 • Er aktiv skabende billedkunstner.
 • Har en alsidig kunstfaglig ballast med interesse for både samtidskunsten og de klassiske discipliner.
 • Har kendskab til og erfaring med Photoshop eller anden digital tilgang til kunstfeltet.
 • Er nysgerrig på udviklingen af samtidskunsten og besidder en god forståelse for kunsthistorien, teorier og metoder, der bredt dækker det billedkunstneriske felt.
 • Har interesse for og erfaring med at udvikle de studerendes potentiale.
 • Kan undervise selvstændigt men også planlægge relevante undervisningsforløb i samarbejde med de to øvrige undervisere på afdelingen.
 • Har alsidig undervisningskompetence og en god pædagogisk tilgang, så du kan holdundervise, give individuel vejledning og holde foredrag mm.
 • Har gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt.
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Har interesse for videreudvikling af faget og for at indgå i det fortsatte udviklingsarbejde på Århus Kunstakademi.
 • Har forståelse af fremtidsperspektiverne for et billedkunstnerisk arbejdsliv.

Vi kan til gengæld tilbyde:

 • En spændende arbejdsplads i udvikling, hvor der er plads til mangfoldighed, personlig udfoldelse og selvstændig tilgang.
 • Et kunstnerisk inspirerende miljø, hvor der er stor fokus på udvikling af samtidskunst med afsæt i praktiske kompetencer indenfor klassiske kunstretninger og ny teknologi.
 • Medindflydelse på udviklingen af Århus Kunstakademi.
 • Et godt kollegialt og inspirerende samarbejde med de øvrige undervisere og det øvrige personale på Århus Kunstakademi.

Ansættelse

Stillingen er sat til ca. 180 undervisningstimer pr. semester, som er fordelt over tre undervisningsdage mandag-onsdag. Aflønning sker i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for lærere ved undervisning mv. efter folkeoplysningsloven.

Hvis du vil vide mere om stillingernes indhold og muligheder, er du velkommen til at henvende dig til rektor Marianne Gasbjerg på tlf. 8613 8144.


Ansøgningsfrist

Vi vil gerne modtage din motiverede ansøgning vedlagt følgende:

 • CV indeholdende både kunstneriske projekter og undervisningserfaring
 • En kort beskrivelse af de interessefelter og det udviklingsarbejde, som du forventer at kunne bidrage med i forbindelse med din ansættelse.
 • Max 2 A4-sider med fotomateriale fra egen kunstpraksis.

Ansøgning indsendes via e-mail til info@aaka.dk mrk. ’Underviser til BASIS’ senest den 11. november 2018 kl. 18.00.

Samtaler gennemføres umiddelbart efter ansøgningsfristen.


Århus Kunstakademi er et åbent kunstakademi, der vægter fagligt engagement højt. Vi har mere end 50 års erfaring med at undervise og uddanne både nybegyndere og mere erfarne kunstudøvere. Vi støtter den enkeltes frie adgang til viden, uddannelse og mulighed for realisering af kunstneriske projekter indenfor nutidskunsten. Vi tilstræber at møde kursister og studerende, der hvor de er i deres kunstneriske udvikling og give dem kunstfaglige udfordringer.

Århus Kunstakademi har et stærkt kunstfagligt miljø med gode kollegiale relationer og gensidig sparring og er i en stærk udvikling i disse år. Århus Kunstakademi er medlem af Dansk Oplysnings Forbund og skolens forretning er underlagt regler gældende for folkeoplysende foreninger.

www.aaka.dk