Expired: Adjunkt i konsthantverk inriktning textil, kropp och rum

18.10.21 | Opslagstavle

Konsthantverk med inriktning Textil – Kropp – Rum

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Anställningen är placerad på HDK-Valand Steneby, en internationell kultur- och utbildningsmiljö, i Dals Långed som ligger i Dalsland cirka 17 mil norr om Göteborg. På HDK-Valand Steneby är uppdraget att på konstnärlig grund utbilda designer och konsthantverkare som är väl förankrade i sitt material. Material, Kropp och Rum är begrepp som genomsyrar verksamheten på institutionskollegiet. Begreppen återspeglas i kursernas innehåll. Material och teknik som bärare av uttryck. Kroppen som identitet, kunskapsbärare och görare. Interaktionen med rummet i form av plats, scen, offentligt rum, samhälle osv.

Utbildningsprogrammen på grundnivå är Textil – Kropp – Rum , Möbeldesign inriktning trä samt Metallgestaltning. På avancerad nivå finns ett internationellt program, Applied Art and Design. Programmet Textil-Kropp Rum riktar sig till dig som vill utforska textil och dess uttrycksmöjligheter och arbeta gestaltande i relation till kropp och rum. Scenen är ett av dessa rum där du arbetar konstnärligt med kostym, unika plagg och kläder sett i ett vidare perspektiv. Formgivning, konsthantverk och konst relateras till rum, kropp och identitet i dialog med det textila fältet.

Ämnesbeskrivning

Ämnet rymmer en spännvidd mellan skickligt hantverk, konceptuellt gestaltande och forskningsbaserad verksamhet. Det som förenar är ett reflekterande förhållningssätt till material, metod, funktion och tradition. På HDK-Valand utforskas ämnets möjligheter att skapa förståelse för vår samtid genom det konstnärliga gestaltandet. Det är en ickelinjär process som tar sin utgångspunkt i material eller idé. Processen fortskrider som en dialog mellan utövare, metod, material och omvärld.

Den konstnärliga praktiken formuleras och utvecklas genom verkstads- och studioarbete, teoretiska studier, skrivande och reflektion. Förmågan att gestalta och förmågan att placera arbetet i samtida och historisk kontext och i ett socialt sammanhang är beroende av varandra när ämnet drivs framåt.

Arbetsuppgifter

Som lärare ingår du i institutionskollegiet Konsthantverk och design vid Steneby där de huvudsakliga arbetsuppgifterna riktas mot kandidatprogrammet Textil – Kropp – Rum och till viss del masterprogrammet Applied Art and Design.

I arbetsuppgifterna ingår:
– ansvar och delaktighet i utvecklingen av kandidatprogrammet i sin helhet
– planering, undervisning och handledning i gestaltning och textila tekniker på grund och avancerad nivå både inom program och fristående kurser. På grundnivå ingår även examination. I arbetet ingår kursansvar, schemaläggning och kvalitetsuppföljning.
– ansvar för kurser med inriktning mot vävning och textila konstruktionsprinciper
– ansvara för verksamheten i de textila verkstäderna

Behörighet

Enligt Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet, 2021-01-01, 1.2.1.1:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrund
-God kännedom och dokumenterad erfarenhet av textila tekniker med tyngdpunkt på vävning -Dokumenterad erfarenhet av egen konstnärlig produktion inom det textila området
-Dokumenterad synlighet konstnärliga professionella sammanhang

En eller flera av följande erfarenheter är meriterande:
-Erfarenhet av arbete med rumslig gestaltning
-Erfarenhet av att arbeta med kostym, kropp, unika plagg och kläder
-Erfarenhet av att arbeta i olika textila teknik- och materialområden
-Erfarenhet av konstnärlig forskning och/eller konstnärligt utvecklingsarbete

Bedömning pedagogisk skicklighet

-Dokumenterad pedagogisk erfarenhet gärna på högskolenivå
-God förmåga att förmedla kunskap samt engagemang och intresse för ämnet
-Dokumenterad erfarenhet av administration och/eller projektledning såsom att ta ansvar för planering, organisering och utveckling av projekt eller kurser där erfarenhet av kursutveckling inom högskola/universitet meriteras.

Övrig bedömning
– Nationellt och/eller internationella nätverk inom ämnesområdet är meriterande
– God samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga
– Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift

För anställningen krävs stort intresse och fallenhet för att samverka med övrig personal samt vara delaktighet i institutionskollegiets hela organisation. Vi kommer att göra en helhetsbedömning och anställa den som anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år HF 4 kap 10 §

Omfattning: 50%

Placering: HDK-Valand Steneby, Dals Långed

Tillträde: 2021-01-01 eller enligt överenskommelse

 

Kontaktuppgifter för anställningen

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Tom Cubbin, enhetschef institutionskollegiet vid Steneby
tom.cubbin@hdk.gu.se
031- 786 55 64,

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till:
Maria Krång, personaladministratör
maria.krang@gu.se
031-786 23 05

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-03