AiR: Tegnestudio KunstCentret Silkeborg Bad

20.03.24 | Opslagstavle

Open Call – vi søger tegnekunstnere og illustratorer til

Åbent Tegnestudio ophold 2024

på KunstCentret Silkeborg Bad i juli og august.

Parallelt med årets udstillingsprogram – og ikke mindst i forlængelse af succesen med åbne tegnestudios her på stedet siden 2019, hvor forskellige kunstnere i åbningstiden arbejder for åbent tæppe i et dertil indrettet værkstedsområde – inviterer vi igen i år flere kunstnere til hver et 10 dages arbejdsophold, hvor fordybelsen i tegnekunsten er det centrale.

Om “Befolkede Landskaber” og studiesamlingen af grafik

I sommeren 2024 viser vi blandt andet en udstilling i vestfløjen (1. sal) under titlen ”Befolkede Landskaber”. Den er kurateret af billedhugger Lars Abrahamsen, der også har en stor viden om grafik og danske kunstnere. Hans opgave har været at dykke ind i den aarhusianske fotograf-familie Thomas og Poul Pedersens Studiesamling af Grafik. Abrahamsen var selv i mesterlære som fotograf hos dem, og i ledige stunder fik han lov til at gå på opdagelse i de mange mapper med dansk grafik – en åbenbaring for ham som dengang var ganske ung. Samlingen tilhører i dag KunstCentret Silkeborg Bad (se mere her). Den befinder sig til dagligt i mapper i et særligt rum, nær salene hvor ”Befolkede Landskaber” præsenteres til sommer.

Hvad kan du som kunstner i åbent tegnestudio?

Tegnekunstnere kan lade sig inspirere af grafikken i salene omkring Åbent Tegnestudios værkstedområde, af naturen og af kunsten i hele vores område, eller du kan have dit eget projekt med hjemmefra. Det er op til dig. Det eneste vi vægter er, at du tegner. Små såvel som store formater er velkomne.

Om KunstCentret Silkeborg Bad

KunstCentret byder på indsigt i skabende kunstneres arbejde, provokerer i ordets bedste forstand og giver de besøgende nye udblik og erfaringer. Et besøg udfordrer vante antagelser i mødet med det ukendte og det vi ikke fuldt forstår. Den høje attraktionsværdi for området ligger, ud over værdien i flere oplevelsesmuligheder, også i stedets forhistorie med 100 års kurbadeaktivitet – i dag bevaret i de smukke bygninger, på anden verdenskrigs militære hovedkvarter, på den store artsdiversitet i det grønne område mm.

Vi favner og formidler besøgsoplevelsen med den helhed af kunst, historie og natur som er helt særegent for stedet. Kvalitet, relevans og nærvær er nøglebegreber for os.

Om åbent tegnestudio

Vi ønsker, at tegnekunstnere får mulighed for at arbejde i kunstcentret i en åben proces, hvor publikum kan følge processen når en kunstner arbejder. Processen er i centrum og eksperimenter og afprøvning af nye teknikker, materialer og formater er velkomne, men ikke et krav.

Fire kunstnerne tilbydes hver 10 dages levende værkstedsplads i løbet af sommeren 2024.

Der vil være mulighed for at kunstneren, hvis det ønskes, i forlængelse af opholdet 1-2 mdr. kan udstille både procesarbejder og skitser såvel som mere færdige værker, udarbejdet under opholdet i Åbnet Tegnestudios værkstedområde.

Publikums mulige tegnefordybelser

I tilslutning til værkstedområdet vil der også være indrettet et hjørne, hvor publikum kan prøve kræfter med at tegne. Det er en del af det lokale projekt ALLE TEGNER.

Kunstnere: arbejdstid og -perioder

Vi tilbyder 4 kunstnere en levende værkstedsplads i udstillingen i hver 10 arbejdsdage fordelt på to på hinanden følgende uger (inkl. weekenderne).  Perioderne er:  

Periode 1:          uge 27-28 (ml. datoerne 2.7. – 14.7.)

Periode 2:          uge 29-30 (ml. datoerne 16.7. – 28.7.)

Periode 3:          uge 31-32 (ml. datoerne 30.7. – 11.8.)

Periode 4:          uge 33-34 (ml. datoerne 13.8. – 25.8.)

Det forventes, at du erlægger 10 hele arbejdsdage i publikumsåbningstiden tirsdag – søndag 10-17, med naturlige pauser. Du vælger selv hvilke datoer indenfor den givne periode (13 dage). De øvrige er fri.

Økonomi

Tegnestudio-kunstnere tilbydes hver 10.000 kr. i honorar. Rejseudgifter mod bilag dækkes med max 1.500 kr.

Dertil mod bilag op til 2.000 kr. til forudgående indkøb af materialer (kunstner står selv for dette indkøb).

Indretning af værkstedet sker med de remedier, som i forvejen findes på stedet, herunder borde, staffelier, tegneplader. Der er mulighed for gratis logi (enkeltværelse) i vores gæstefløj, hvor man selv kan lave mad i gæstekøkkenet. Der er linned og håndklæder på værelset. I dagtimerne på KunstCentret er kaffe/the og frokost gratis for tegnekunstnere. Det er muligt at låne en cykel af os.

Ansøgning

Interesserede bedes fremsende en kort præsentation af tidligere arbejde, fx i form af en portfolio, for at give et indblik i udtryk og teknik. Hertil læser vi også gerne en ultrakort beskrivelse af din praksis, og hvad du er mest optaget af ved tegnemediet.  Du må gerne vedhæfte et kort CV.

Husk at angive hvilke af de nævnte perioder 1-4, du vil kunne deltage, hvis du bliver tilbudt et ophold.

Vi modtager ansøgninger på dansk eller engelsk.

ANSØGNINGSFRISTEN ER: Mandag den 22. april 2024

Ansøg ved at sende dit materiale helst i en samlet PDF, navngivet:

*DIT FORNAVN* *DIT EFTERNAVN* – TEGNESTUDIO

til direktør Iben From på e-mail: from@silkeborgbad.dk

Alle ansøgere kan forvente svar.

Vi svarer senest: 29. april 2024.