Expired: Alt_Cph 20 / Open Call / kurator søges

09.01.19 | Opslagstavle

Fonden FABRIKKEN for Kunst & Design søger en kurator, der skal stå i spidsen for den næste udgave af Alt_Cph, som skal afholdes i 2020.

Alt_Cph er messen for kunstnerdrevne udstillingssteder og alternative platforme. Messen har historisk været centreret omkring det selvorganiserede udstillingsmiljø og vil fortsat have dette område som sit fokus. Alt_Cph ønsker at fremhæve og udforske den kunstnerdrevne og selvorganiserede del af kunstscenen, skabe netværk på tværs af grænser og fag og vise andre sider af kunstnernes rum end de institutionelle.

Med dette Open Call ønsker vi at finde den kurator eller det kurator-team, som formår at lægge en ny spændende vinkel på de kunstnerdrevne scener. Alt_Cph er tidligere blevet afholdt hvert år. Fremover vil den være en biennale. Det indebærer en forventning om, at Alt_Cph positionerer sig stærkt og styrker opmærksomheden om det felt, den optik eller tematik, som den pågældende kurator vælger at arbejde med. Det er afgørende, at man forholder sig til, hvordan man vil aktivere FABRIKKENs 1000 m2 store produktionshal, hvor Alt_Cph finder sted, ligesom det er vigtigt at overveje, hvordan man tilrettelægger et program for de dage, Alt_Cph afholdes, som gør det interessant for publikum at vende tilbage.

Som kurator har man ansvar for processen og udviklingen af messen fra start til slut, dvs. fra idéudvikling og konceptualisering til eksekvering og efterfølgende afrapportering og regnskabsaflæggelse. Det er vigtigt at indtænke økonomiske og andre ressourcemæssige forhold i processen. Kuratoren/kuratorteamet indgår undervejs i forløbet i et tæt samarbejde med FABRIKKENs administration, som er vært for og medproducent på Alt_Cph. Desuden kan et udvalg af husets kunstnere tage del i samarbejdsgruppen, hvis opgave det er at vejlede og være praktiske sparringspartnere. Der ansættes snarest efter udpegning af kurator en koordinator, som vil være kuratorens samarbejdspartner. Disse er ansvarlige for og fordeler følgende opgaver mellem sig:

• Idé, organisering og planlægning af Alt_Cph 20
• Fundraising
• Økonomistyring
• Koordinering af samt kommunikation med de deltagende udstillingssteder/kunstnere
• Plan for praktisk opbygning af messen, fx plantegning af udstillingskoncept, tænke i
sikkerhedsforanstaltninger, værktøj til værkopsætning, tidsestimering og overholdelse af
deadlines mm.
• Sponsoraftaler og partnerskaber
• Formidling
• Pressehåndtering i tæt samarbejde med FABRIKKENs kommunikationsmedarbejder
• Afrapportering (i samarbejde med koordinator)
• Om muligt, samarbejde med en eller flere andre festivals/events i København

Vi forventer, at du har en kunstfaglig baggrund, godt kendskab til den selvorganiserede del af kunstscenen, har sans for at opbygge en event og skabe hype omkring den, er kommunikativt orienteret og er vant til at arbejde med projektøkonomi. Det er en ubetinget fordel, at man tidligere har stået i spidsen for tilsvarende store events. Derudover vægtes godt humør og gode samarbejdsevner højt.

Ansøgningen skal indeholde et idéoplæg på max to sider, et overordnet budget, en tidsplan for gennemførsel af Alt_Cph 20, overvejelse om, hvilke målgrupper man sigter imod samt CV med relevante tidligere erfaringer. Det er pt. planen, at Alt_Cph 20 finder sted i maj eller juni 2020, men endelige dato fastlægges i samråd med kuratoren.

Alt_Cph har et garanteret grundbeløb på 200.000 kr. i 2020, og øvrige midler indhentes gennem fundraising af kurator/koordinator.

Deadline for ansøgninger: 24. januar 2019 kl. 12.00.

Yderligere spørgsmål kan stiles til direktør Marie Louise Helveg Bøgh på ml@ffkd.dk eller på +45
3254 9424.

For mere information se www.altcph.dk samt www.ffkd.dk

Fonden Fabrikken for Kunst og Design
Sundholmsvej 46
2300 København S
T +45 32 54 94 24
E ml@ffkd.dk
W www.ffkd.dk

 

close

Nyt fra BKF direkte i din indbakke

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund. Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.