Expired: Ansøgningsfrist på Overgaden den 1. marts

20.02.20 | Opslagstavle

OVERGADENS ÅRLIGE ANSØGNINGSFRISTER

Næste ansøgningsfrist: 1. marts 2020.

 

HVEM KAN ANSØGE?

Billedkunstnere og kuratorer kan ansøge Overgaden om at få en udstillingsperiode mellem 6-8 uger.

HVAD SKAL EN ANSØGNING INDEHOLDE?

Indsend en ansøgning som en samlet PDF-fil på max. 5 MB med følgende informationer:

• Udfyldt ansøgningsforside – kan downloades her på siden

• Projektbeskrivelse
Projektbeskrivelsen skal redegøre for kunstneren eller kuratorens motivation for at søge om en udstillingsperiode på Overgaden samt redegøre for det kunstneriske projekt, som ansøgeren ønsker at realisere. I ansøgningen bedes ansøgeren tage aktivt stilling til Overgadens lokaler (se grundplanen her på siden) og til hvordan udstillingen tænkes i forhold til disse. Overgaden tager også gerne imod udstillingsideer, der inddrager andre lokaliteter end Overgadens fysiske rum.

VIGTIGT: Bemærk venligst at Overgaden kun realiserer udstillinger, der ikke er blevet vist andetsteds og at Overgaden prioriterer soloudstillinger.

• CV

• Dokumentation af tidligere arbejde
Ansøger bedes fremsende relevant billeddokumentation af tidligere arbejder og projekter. Såfremt ansøger har en hjemmeside, der på fyldestgørende vis redegør for vedkommendes praksis, kan der henvises til denne i ansøgningen i stedet. Materiale modtaget efter ansøgningsdeadline medtages ikke i behandling af ansøgningen.

Ved video- og lydværker foretrækker vi et link, som indsættes i ansøgningsskemaet i rubrikken Ansøgningens indhold under Andet. Vi modtager ikke WeTransfer.

• Budget for udstillingsprojektet
Ansøger bedes redegøre for det kunstneriske projekts omkostninger og eventuelle finansieringsmuligheder.


HVORNÅR KAN MAN SØGE OG HVORNÅR FORELIGGER UDSTILLINGSPERIODEN?

Overgaden har to årlige ansøgningsfrister: 1. marts og 1. september. Med ansøgningerne er det muligt at søge til forår/sommer og efterår/vinter-programmet et år efter fristen, hvortil ansøgningen er indsendt. Det vil sige, at der vil være ca. et år fra ansøgningen vurderes til en eventuel udstillingsperiode vil foreligge. Der må forventes en svarfrist på ca. fire uger efter indsendt ansøgning. Det er muligt at indsende ansøgninger løbende, men de vil først blive behandlet efter henholdsvis 1. marts og 1. september hvert år.

 

HVORDAN BEHANDLES DIN ANSØGNING?

Alle ansøgninger behandles af Overgadens leder. I behandlingen af ansøgningen lægges vægt på, at udstillingsidéen er markant, ambitiøs og på et niveau, hvor Overgaden mener at kunne bidrage på afgørende vis til at fremme kunstnerskabet eller nye sider af dette. Overgaden prioriterer en diversitet af kunstneriske udtryk i udstillingsprogrammet som helhed, ligesom der skeles til en ligelig kønslig fordeling.

 

HVORDAN KAN MAN INDSENDE ANSØGNINGEN?

Vi modtager kun ansøgninger digitalt via email til: mj@overgaden.org

Overgaden forbeholder sig ret til at afvise ansøgninger, der ikke følger anvisningerne i denne ansøgningsvejledning eller som er modtaget efter ansøgningsfristen.


HVAD TILBYDER OVERGADEN?

For de kunstnere og kuratorer, der er udvalgt til at udstille, stiller Overgaden en række faciliteter og muligheder til rådighed, der alle har til formål at understøtte udstilleren i at realisere projektet som ønsket samt at sikre udstiller og udstillers praksis opmærksomhed og synlighed i ind- og udland.


RUM

Overgadens udstillingsrum stilles vederlagsfrit til rådighed i en periode på 6-8 uger. Overgaden varetager pasning af udstillingen i udstillingsperioden og forsikrer de udstillede værker i hele udstillingsperioden.


PRODUKTION OG HONORERING

Overgaden tilbyder udstiller følgende:
• Et udstillingshonorar på 10.000 DKK
• Tilskud til opbygning af udstilling på 8.000 DKK
• En arbejdsuges (fem dages) teknikerhjælp til opsætning og nedtagning af udstilling efter aftale
• Professionel fotodokumentation af udstillingen
• Et tilskud på 4000 DKK til udstillingsrelaterede events (artist talks, foredrag etc.) i løbet af udstillingen

Overgaden kan ikke forventes at yde tilskud til udstillingen udover ovennævnte beløb.


KURATORISK SPARRING, FINANSIERING OG NETVÆRK

Overgaden ønsker at samarbejde med udstillerne om at synliggøre udstillingen og udstillerens praksis i ind- og udland, således at udstillingen på Overgaden ses som et led i at synliggøre og facilitere udstillerens praksis. Alle udstillere bliver derfor tilbudt kuratorisk og netværksmæssig sparring med Overgadens kunstfaglige personale i forhold til realisering af udstillingen på Overgaden samt eventuelle videre udstillingsplaner. Overgaden er tillige gerne behjælpelig med at tilrettelægge finansieringsplan for udstillingen.


FORMIDLING OG EVENTS

Overgaden arbejder seriøst med differentieret formidling og prioriterer at engagere og interessere forskellige grupper i Overgadens arbejde. I tråd hermed udvikler Overgaden formidlingstiltag til forskellige publikumsgrupper i samarbejde med udstilleren. Overgaden varetager presse- og annonceringsarbejde for alle udstillinger og initiativer i ind- og udland.


ANSØGNING OM KORTERE PROJEKTER: Overgaden PROJEKT

Overgaden ønsker at favne det kunstneriske eksperiment – også i mere midlertidig og uhøjtidelig form end vores større udstillinger og projekter. Har du en idé til et eksperiment, som du kunne tænke dig at realisere på eller i samarbejde med Overgaden, så hører vi gerne fra dig. Det kan være, at du gerne vil lave en workshop eller et bogværksted, arrangere en koncert, præsentere din kunstneriske research eller måske noget helt andet.

– Overgaden PROJEKT har i hovedreglen hjemme på Overgadens første sal, men kan efter aftale også etableres andre steder på og omkring Overgaden.
– Overgaden PROJEKT kan vare alt fra en aften til en uge.

Overgadens kunstfaglige personale sparrer gerne med dig om projektet og vi annoncerer projektet på vores hjemmeside, sociale medier og i vores nyhedsbrev. Teknisk udstyr og værktøj kan i begrænset omfang lånes efter aftale. Ansøger står selv for opsætning og nedtagning af projektet.

Send dine ideer til Overgaden PROJEKT til: cm@overgaden.org

Bemærk! På grund af renovering, er Overgaden lukket i første halvår af 2020. Vi tager derfor ikke imod PROJEKT-ansøgninger før august 2020 for projekter, der kan realiseres tidligst i efteråret samme år.