Expired: Art talk på SVK d. 5. april – Den svære udvælgelse

04.04.18 | Opslagstavle

INVITATION

Art talk
5. april 2018 kl. 16.30
Statens Værksteder for Kunst, plan 4

Mange institutioner og virksomheder ved, at kunst er godt for arbejdsmiljøet, for åbne offentlige rum,
for mødesteder og det fysiske såvel som psykiske velbefindende. Men når man som virksomhed beskæftiger sig
med et felt, der ligger langt fra den kreative branche, kan det være vanskeligt at implementere kunsten i hverdagen.
Det er der heldigvis eksperter, der kan råde bod på.
Mød dem, der vælger kunst til byrum, virksomheder og institutioner til en snak om
udvælgelseskriterier og deres egne personlige overvejelser og erfaringer.

På denne torsdag eftermiddag kan du møde:

  • Stine Høholt, bestyrelsesmedlem, Ny Carlsbergfondet.
  • Peter Bonnén, billedhugger og ansvarlig for køb og salg til foreningen Kunst på Arbejdspladsen.
  • Michael Roloff, selvstændig kurator – har bl.a. indkøbt kunst for Statens Kunstfond.

I samtale med SVKs direktør, Frederik Hardvendel, vil vi berøre spørgsmål som
“hvordan foregår udvælgelsesprocessen i praksis og samarbejdet med den pågældende kunstner/virksomhed?
Hvordan samarbejder man på tværs af forskellige fagligheder?
Hvad kan kunst i offentlige rum og bygninger, som ikke oprindeligt er tiltænkt kunst?”

Der er fri entré, men tilmelding er nødvendig.
Send en mail til tilmelding@svfk.dk

Læs mere: http://bit.ly/2FF5EBq

STATENS VÆRKSTEDER FOR KUNST
Gammel Dok Pakhus
Strandgade 27B
1401 København K

www.svfk.dk
www.facebook.com/statensvaerksteder 
www.facebook.com/groups/haandvaerk

Ovenstående foto: Gun Gordillo: Dialogue 2018. VIA University College, Aarhus. Foto: Anders Sune Berg