Billedkunstnernes Forbund mødte Kulturudvalget

26.08.22 | Nyheder

Billedkunstnernes Forbund havde i dag foretræde for Folketingets Kulturudvalg på Kulturmødet Mors, hvor BKF’s forperson Marie Thams fik mulighed for at fremsætte en række konkrete forslag til, hvordan kunsten og kunstnernes arbejde kan styrkes.

”Jeg er meget glad for at Kulturudvalget ville tage imod os, og at jeg fik lejlighed til at fortælle om nogle af de ting, vi er optaget af – først og fremmest mangfoldighed i kunstlivet, kunstens bidrag til den grønne omstilling og vigtigheden af at skabe en mere bæredygtig økonomi for billedkunstnerne,” siger Marie Thams, der oplevede stor interesse for BKF’s synspunkter i Kulturudvalget:

”Når vi mener, at kunstens rolle skal styrkes i samfundet, så er det ikke bare for kunstnernes skyld, men fordi samfundet har brug for kunsten. Ikke kun som underholdning og adspredelse, men også som en del af løsningen på væsentlige samfundsproblemer. Det synspunkt oplevede jeg stor forståelse for,” siger hun.

Tiden var knap, så Marie Thams benyttede foretrædet til at omdele et uddybende papir til udvalgets medlemmer med en række af BKF’s vigtigste fokuspunkter, nemlig:

  • Styrk børns og unges møde med billedkunsten
  • Forpligt de offentligt støttede kunstinstitutioner på at betale kunstnerhonorar
  • Forpligt de offentligt støttede kunstinstitutioner på at arbejde for ligestilling og mangfoldighed
  • Gør kunsten til en naturlig del af den grønne omstilling
  • Modernisér kunstcirkulæret

Papiret kan læses her

 

Foto: Per Bille