Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune søger to nye medlemmer

14.12.21 | Opslagstavle

Har du lyst til at udvikle kunstneriske aktiviteter i Aabenraa kommune og har du kunstfaglig baggrund? Så har du mulighed for at blive en del af Aabenraa Kommunes Billedkunstråd i 2022-2025.

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune søger to nye medlemmer til perioden 2022-2025, der har lyst til at rådgive kommunen i kunstfaglige spørgsmål, at formidle kunstnerisk udsmykning i Aabenraa Kommune (fx ved indkøb af kunst til det offentlige rum) og ved at iværksætte billedkunstneriske aktiviteter.

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune er et meget aktivt råd, der i øjeblikket arbejder med en række større og mindre projekter af stor spændvidde. Rådet er bl.a. partner i det treårige projekt Metropolis Landskab  https://www.metropolis.dk/om-metropolis-landskab/, rådet støtter et stort byudviklingsprojekt, der skal munde ud i kunst i 7 af byens passager, og rådet lige har udskrevet en konkurrence om skitse til ny skulptur i byrummet i Aabenraa by.

Billedkunstrådet mødes 4-6 gange årligt, og der vil derudover være en del opfølgende arbejde med de forskellige projekter i mellem møderne. Medlemmerne honoreres med op til 10.000 kr. årligt. Derudover kan der afsættes midler i budgettet til projektledelse (275 kr. i timen op til 10.000 kr.), såfremt et medlem påtager sig en større opgave. Billedkunstrådet har et årligt budget på ca. 400.000 kr.

Ansøgere skal være professionelle kunstnere eller kunstkyndige med relevant billedkunstfaglig baggrund og leve op til anbefalingerne fra Statens Kunstfond, der kan ses her: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/kommunale-billedkunstraad/. Ansøgere skal have viljen til at engagere sig i kommunens udvikling. Det er ikke et krav, at det kommende medlem er bosat i Aabenraa Kommune.

Er du interesseret i at komme i betragtning, beder vi dig sende en ansøgning og et CV  til kulturkonsulent Lotte Urfe på llu@aabenraa.dk senest den 2. februar  2022. Du er også meget velkommen til at ringe til Lotte Urfe på 40476633 og høre nærmere om rådets arbejde.

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommunes visions- og handleplan for kunstnerisk aktivitet i kommunen 2020-2024

Billedkunstrådets vision

Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune ønsker at give alle borgere i kommunen mulighed for at opleve kunst i nærmiljøet. Dette kan også foregå i samarbejde med andre kunstaktører i Aabenraa Kommune eller nabokommunerne, også syd for grænsen.

Vision bliver til virkelighed ved:

  • At samarbejde med kommunens by- og landsbymiljøer om kunst i det udendørs rum, via dialogmøder og ved byudviklingsprojekter,
  • at støtte og tage initiativ til kunst i det offentlige rum indendørs såvel som udendørs,
  • at støtte og tage initiativ til levende kunstaktiviteter i form af f.eks. udstillinger, workshops, formidlingsprojekter, events, debatdage og foredrag i hele Aabenraa Kommune,
  • at støtte og medudvikle aktiviteter, der sætter fokus på aktuel, ny og eksperimenterende kunst.

Læs mere om Billedkunstrådet i Aabenraa Kommune her