BKF kursus: Kunstkonsulent i off. rum

05.10.21 | Opslagstavle

Lørdag d. 30. oktober 2021, kl. 9-15, Tirsdag d. 2. november 2021, kl. 17-21, Tirsdag d. 9. november 2021, kl. 17-21, Lørdag d. 13. november 2021, kl. 9-15.

Arbejder du med udsmykningsopgaver eller facilitering af processer hvor der bruges kunstnere? Så er dette kursus i projektledelse og rådgiverrollen måske noget for dig.

Arbejder du som kunstkonsulent eller overvejer du det, kan kurset tilmed give dig en bedre forståelse for de sammenhænge, du arbejder i.

Aktualitet:

Når offentlige og private bygherrer realiserer offentlige kunstprojekter og udsmykninger, benytter de ofte rådgivere, der fungerer som kunstkonsulenter. F.eks. betyder kunstcirkulæret, at der afsættes betydelige midler til kunst i offentligt byggeri. Kommuner bruger også kunstkonsulenter, ligesom virksomheder og organisationer kan efterspørge rådgivning omkring kunststrategier og konkrete udsmykninger. Kunstkonsulenter udfører ikke selv kunstprojekterne, men fungerer som rådgivere og projektledere, der hjælper kunstprojekter på vej. Både kunstnere og andre faggrupper fungerer i praksis som kunstkonsulenter.

Med dette kursus ønsker BKF at uddanne og opmuntre flere kunstnere til at søge og påtage sig denne type arbejdsopgaver, således at flere kunstfaglige kompetencer kan komme til udfoldelse i offentligt byggeri og offentlig kunst i bred forstand.

Formål: 

At blive en bedre projektleder på egne produktioner eller rådgiver og kunstkonsulent, som bistår kunstneren og bygherren under tilblivelse af udsmykningsopgave i det offentlige rum.

Du får styrket dine projektlederevner som kunstner, får konkret viden om dine mulige arbejdsområder og bliver mere bevidst om dine kompetencer.

Hvem henvender kurset sig til?:

Kursets primære målgruppe er kunstnere, der arbejder som kunstkonsulenter/kunstrådgivere OG kunstnere, der gerne vil få en fornemmelse af, om det er noget for dem at blive. Dernæst er det relevant for kunstnere, der udfører kunst i det offentlige rum/ kunst i relation til arkitekter/udsmykningsopgaver. 

Undervisningsform:

Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem faglige oplæg, dialogbaserede øvelser og selvstændigt arbejde. Der arbejdes casebaseret og med konkrete værktøjer, således at den enkelte opnår ny viden, inspiration og bedre indsigt i processer og aktører i offentlig kunst og udsmykningsopgaver. Undervisningsprogrammet er vejledende og der kan komme justeringer.

Undervisere:

Christina Prip er uddannet billedkunstner og arkitekt. Christina har selv været udøvende kunstner, hjulpet kunstnere med udsmykningsopgaver og arbejdet som arkitekt. Christina har undervist på arkitektskolen og afholdt kurser på kunstakademiet.

Camilla Hedegaard Møller er uddannet arkitekt og forsker. Camilla har mange års erfaring med undervisning på Kunstakademiets Arkitektskole og som rådgiver i forhold til integreret kunst. Camilla forsker bl.a. i processer i byggeriet og er interesseret i kunstneres bidrag i byggeprojekter.

Praktiske informationer

Tid:
Lørdag d. 30. oktober 2021, kl. 9-15
Tirsdag d. 2. november 2021, kl. 17-21
Tirsdag d. 9. november 2021, kl. 17-21
Lørdag d. 13. november 2021, kl. 9-15

Sted:
København

Pris:
750 kr. inkl. en let frokost. (2.250 kr. for ikke BKF-medlemmer)

Tilmeldingsfrist:
14. september 2021.
Tilmelding sker via mail på kmfp@bkf.dk.

Ved tilmelding bedes du sende et par linjer om dig selv, dit CV og kort fortælle om, hvorfor du gerne vil deltage på kurset og hvad du har af behov for at blive bedre til projektledelse og rådgivning. 

Billede øverst: ”With Colour, With Body”, Maria Zahle, 2016. Foto: David Stjernholm.