BKF: Prioritér kunstnerne i genstart af kulturlivet

15.02.21 | Nyheder

Midler til genstart af kulturlivet bør bruges direkte på kunstnerhonorarer og til f.eks. frie puljer til kunstnerdrevne projekter. På den måde får kulturlivet et solidt skud nytænkning og initiativ, publikum får masser af spændende kunstoplevelser – og billedkunstnerne får hårdt tiltrængte indkomster.

Sådan lyder hovedanbefalingen fra Billedkunstnernes Forbund (BKF) til regeringens Genstartsteam, der har fået til opgave at komme med bud på, hvordan borgerne fortsat kan bruge kunsten og kulturen, trods gældende COVID-19-begrænsninger.

Genstartsteamet skal i løbet af februar måned aflevere et idékatalog til regeringen, der sammen med et flertal i Folketinget har besluttet at afsætte 50 mio. kr. til nye, corona-tilpassede initiativer i kultur- og idrætslivet.

I den forbindelse har teamet bedt blandt andre BKF om at byde ind med forslag – og fra BKF’s side er anbefalingen klar:

“Brug midlerne direkte på honorarer, opgaver og arbejdslegater til kunstnerne. Betal kunstnerne honorar for konkrete, kunstneriske opgaver, der kan løses på sundhedsmæssigt forsvarlig vis og giv borgerne store kunstoplevelser, f.eks. udendørs udsmykninger eller digitale kunstprojekter. Brug eller aktiver de kanaler, der allerede findes, for at få kunsten ud i det offentlige rum, f.eks. kunstkonsulenterne i Statens Kunstfond. Og tænk hele landet med i projekterne,” hedder det bl.a. i BKF’s skriftlige svar til Genstartsteamet.

Tæppet er trukket væk
BKF peger på, at rigtig mange billedkunstnere i det forløbne år har været i fuld gang med at nytænke og udvikle nye, kreative udstillings- og salgsformater, der overholder coronatidens retningslinjer. Men at alt for mange billedkunstnere desværre mangler indkomster:

“Pga. corona udebliver, udskydes og aflyses kunstopgaver, udstillinger og salg i stort omfang. Det har trukket tæppet væk under i forvejen små og usikre kunstnerøkonomer, og efter ti måneders coronakrise lider mange billedkunstnere nu under en akut mangel på likviditet. Der er simpelthen ingen penge på kistebunden hos billedkunstnerne til at klare sig igennem krisen. Mange billedkunstnere har endda svært ved at gøre brug af de eksisterende kompensationsordninger og hjælpepakker, bl.a. fordi indkomsten fra kunstnerisk virke ikke lever op til ansøgningskriterierne.”

FAKTA: Forslag fra Billedkunstnernes Forbund (BKF) til regeringens Genstartsteam:

• Kunst i vaccine- og testcentre. Bring kunsten ud der, hvor borgerne er. Værker og steder udvælges af f.eks. Statens Kunstfonds kunstkonsulenter. Kunstnerne honoreres for visningen.

• Kunst til digitale platforme/borgerportaler Udskriv konkurrence om at skabe kunst til f.eks. Sundhed.dk, borger.dk, e-boks – digitale formater, små animationer etc.

• Styrk kunstnerdrevne udstillingssteder – f.eks. med frie midler i Statens Kunstfond Mange af kunstnernes små, selvorganiserede steder har udviklet nye, coronasikre udstillingsformater, f.eks. vinduesudstillinger, der kan opleves ude fra gaden, og små udstillinger i mindre besøgte byrum, hvor kunsten kan opleves coronasikkert af 2-3 publikummer ad gangen. Ved at etablere pulje med frie midler til kunstnernes egne steder, vil man få et væld af nye, innovative kunsttilbud til borgerne, både under og efter nedlukning.

• Nedsæt en Kunstens Klimakommission Råd med 3-5 kunstnere/repræsentanter fra kunstnerorganisationer, der kan komme med forslag til, hvordan vi får kunsten tænkt ind i den grønne omstilling. Afsæt midler til honorering af medlemmerne og til at lave kunstneriske kommissioner.

• Digital genstartspulje til fremme af værksalg. Sektorsamarbejde mellem bl.a. Billedkunstnernes Forbund og Dansk Gallerisammenslutning. Ad hoc arbejdsgruppe kan udarbejde digitale platforme for salg af kunst, der kan købes og hentes coronasikkert i stil med f.eks. byggemarkeders ’click and collect’-løsninger. Efteruddannelse af kunstnere til at fremme promovering gennem digitale formater.

Læs også: BKF’s plan for kunsten under COVID-19…

Øverst: LOKALE er et kunstnerisk og kuratorisk kollaborativ, der gennem coronakrisen har udviklet en lang række forskellige, corona-tilpassede udstillingsformater. Her HERBERG, der husede skiftende, corona-nedlukkede udstillinger, som så kunne ses i vinduet ud mod Griffenfeldsgade 27 i København. Foto: Kirsten Autzen.