BKF’s nye bestyrelse og udvalg på plads

08.12.17 | Nyheder

Hannibal Andersen er nyvalgt medlem af Billedkunstnernes Forbunds bestyrelse, mens Julie Sass, Søren Martinsen og Kim Grønborg er genvalgt for en toårig periode.

Det står klart efter optællingen af stemmer ved urafstemning til BKF’s bestyrelse, hvor i alt 359 medlemmer havde valgt at bruge deres stemme. Det giver en stemmeprocent på ca. 25.

“Det er et lille fald i forhold tidligere år, men stadig en høj valgdeltagelse i forhold til andre fagforbund,” siger BKF’s sekretariatsleder Klaus Pedersen.

Den nye bestyrelse
Den nye bestyrelse konstituerede sig på sit første møde således:

Formand Nis Rømer (genvalgt på årets generalforsamling)
Næstformand: Camilla Nørgaard.
Kasserer: Julie Sass.

Se hele bestyrelsen her…

Nye udvalg
Med konstitueringen er flere af BKF’s stående udvalg også faldet på plads.

BKF’s Optagelsesudvalg 2018 består af:
Pia Fonnesbech (valgt af BKF’s bestyrelse)
Kim Grønborg (valgt af BKF’s bestyrelse)
Steffen Tast (valgt på generalforsamling)
Karen Bjerresgaard (valgt på generalforsamling)
Ole Sporring (valgt på generalforsamling)

BKF’s Ophavsretsfonds bestyrelse 2018 består af:
Nis Rømer (valgt af BKF’s bestyrelse)
Julie Sass (valgt af Akademiraadet.)
Pia Skogberg (valgt på generalforsamling)
Anders Werdelin (valgt på generalforsamling)
Lars Lundehave Hansen (valgt af Akademiraadet)