Corona-kunststøtteordning igen åben for ansøgninger

10.03.21 | Nyheder

Den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst er nu genåbnet. Ordningen er samtidig blevet forlænget, og der er foretaget en række justeringer.

Hvis man søger kompensation for økonomisk tab pga. corona-nedlukning i 2020, så er ansøgningsfristen den 15. april 2021, mens der for tab i 2021 er frist den 3. maj 2021.

Hvad er nyt siden sidst?
• Ansøgere skal nu have en kunstnerisk indtægt på minimum 96.000 kroner i ét af årerne 2017, 2018 eller 2019. Justeringen af ordningen gælder med tilbagevirkende kraft for kunstnere, som har haft tab i indtægter fra den 9. december 2020 og frem.

• Når du søger kompensation for 2020, skal du som ny ansøger indsende en tro- og loveerklæring på, at du i minimum ét af årerne 2017, 2018 eller 2019 har haft en samlet kunstnerisk indtægt på mellem 96.000 og 800.000 kroner. For ansøgninger der vedrører 2021 skal der tilsvarende indsendes en tro- og loveerklæring relateret til minimum ét af årerne 2018, 2019 eller 2020.

• Hvis man søger kompensation for tabt indtægt i perioden fra den 1. september 2020 til og med den 31. december 2020, så er ansøgningsfristen den 15. april 2021.

• Hvis man søger kompensation for tabt indtægt i perioden fra den 1. januar 2021 til og med den 28. februar 2021, så er fristen 3. maj 2021.

Bemærk, at man kan søge om kompensation, hvis man kan sandsynliggøre sine tabte indtægter via en referenceperiode eller ved at vedhæfte kontrakter, aftaler mv. som vidner om økonomiske tab.

Kunstneren har mulighed for at søge igen via en referenceperiode, selvom man tidligere har søgt via sandsynliggjorte tab.

Læs mere og søg kunststøtteordningen for 2020

Læs mere og søg kunststøtteordningen for 2021

Du kan abonnere på COVID-19-relaterede nyheder fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvor man vil få besked om nyheder om kunststøtteordningen direkte i indbakken.

Tilmelding til abonnementslisten “COVID-19”

Yderligere oplysninger:
Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 09-16 – fredag til kl. 15.00.