Expired: Det Fynske Kunstakademi søger ny rektor

03.05.21 | Opslagstavle

Det Fynske Kunstakademi søger ny rektor med stærke lederegenskaber, klare visioner for akademiet og kunstuddannelsernes fremtid til snarest mulig tiltrædelse.

Det Fynske Kunstakademi er en internationalt anerkendt videregående uddannelsesinstitution, som tilbyder en 5-årig SU-berettiget uddannelse i samtidskunst på et højt specialiseret niveau.

Akademiet har i gennemsnit 60 studerende, samt en række gæste- og udvekslingsstuderende.

Uddannelsen skal, i et samspil mellem undervisere og studerede, give den studerende en relevant og opdateret læring samt sikre udviklingen af den studeredes egne kunstneriske praksisser og ideer.  De færdiguddannede kandidater skal være i stand til at opretholde en kunstnerisk praksis og til at udføre selvstændigt kunstnerisk arbejde.

Det Fynske Kunstakademi er lokalt forankret og har et internationalt udsyn. Der lægges vægt på den workshop-baserede undervisning og samarbejdet mellem studerende på tværs af kunstneriske medier og studieår.

Det Fynske Kunstakademi er en selvejende institution. Det modtager et driftstilskud fra Kulturministeriet og Odense Kommune som suppleres med midler fra private fonde og sponsorer.


Rektors arbejde:

Rektor har det overordnede ansvar for drift og udvikling af Det Fynske Kunstakademi, herunder ledelse af akademiets personale og studerende samt ansvar for akademiets strategi og økonomi i samarbejde med Det Fynske Kunstakademis bestyrelse.

Arbejdet består bl.a. af fag- og studieledelse af billedkunstnere og videnskabelige medarbejdere, og desuden af udstillingsproduktion og arrangementer, fundraising og eksterne samarbejder. Derfor er erfaring fra videregående uddannelse, fundraising og eksterne samarbejder i mindre kulturinstitutioner en fordel.

I dag er arbejdet som rektor et udadvendt arbejde, hvor samarbejdet med ikke mindst kommunen og erhvervslivet kræver diplomatisk sans og gode kommunikative egenskaber

Vi forventer, at du er visionær, ambitiøs og evner at indgå i dialog med og motivere studerende, personale og samarbejdspartnere, og at du kan være dynamo for akademiets fortsatte strategiske udvikling som national og international kunstnerisk uddannelse på det højeste faglige niveau.

Akademiet er velfungerende og har til huse i en af Danmarks ældste kunstbygninger, Jernbanegade 13. Rektor skal i de kommende år i tæt samarbejde med bestyrelsen arbejde for en yderligere konsolidering af uddannelsen og akademiets rolle i det lokale kulturliv, dvs. i Odense og på Fyn.

Dermed bliver det strategiske og udadvendte arbejde af stor vigtighed.

Vi tilbyder et spændende, alsidigt og udviklende job med engagerede medarbejdere og studerende, som brænder for kunstens udvikling, og vi forventer at rektor er med til at definere, præge og udvikle akademiet.

Der er tale om en fireårig ansættelse med mulighed for forlængelse. Stillingen normeres til et gennemsnitligt ugentligt timetal på 30 timer. Lønnen forhandles individuelt med udgangspunkt i lønramme 35.

 

Vi forventer en ansøger der har:

 • Visioner for akademiets fremtidige udvikling og fokus på at synliggøre Det Fynske Kunstakademi i Danmark
 • Visioner for at gøre Det Fynske Kunstakademi progressivt inden for samtidskunsten.
 • Gode kommunikations- og samarbejdsevner, diplomatisk sans og vilje til at lytte til og indgå i dialog med akademiets medarbejdere og studerende samt de mange forskellige interessenter og samarbejdspartnere
 • Fokus på at skabe et socialt miljø præget af inklusion og gensidig tillid
 • Et indgående kendskab til dansk og international samtidskunst, og et solidt nationalt og internationalt kunstfagligt netværk
 • En relevant kunstfaglig baggrund (det kan være som kunstner, kunsthistoriker, kurator eller lign.) og erfaring med varetagelse og tilrettelæggelse af uddannelse
 • Flair for og erfaring med fundraising
 • Erfaring med ledelse og administration af større eller mindre organisatoriske enheder og projekter
 • Strategisk overblik og evne til at holde mange bolde i luften
 • Vi lægger vægt på dyder såsom passion for kunstuddannelsen, ordentlighed, retskaffenhed, dømmekraft og tolerance.

 

Vi beder om:

 • En motiveret ansøgning indeholdende dine tanker og visioner for akademiet og kunstuddannelsen.

Bemærk at ansøgningen samt alle bilag skal være på dansk, norsk eller svensk.

Ansøgning på max 5 normalsider plus CV samt eventuelle bilag sendes senest d. 31. maj 2021 kl. 12 per e-mail til:

jg@detfynskekunstakademi.dk

Mærk emnefeltet ”rektor”

Ansøgningen inkl. bilag må samlet max fylde 5 MB.
Ansøgningen, cv samt evt. bilag skal fremsendes som pdf-filer på e-mail. Andet materiale, herunder kataloger og andet fysisk materiale, henvisninger til hjemmesider, etc. kommer ikke i betragtning.

Det Fynske Kunstakademi forventer at holde ansættelsessamtaler medio juni 2021.

 

For spørgsmål vedrørende stillingen kontakt:

rektor Lars Bent Petersen lbp@detfynskekunstakademi.dk, mobil 24875633

eller

formand for bestyrelsen Kurt Klaudi Klausen kkk@sam.sdu.dk mobil 40454341