Digital jacquard håndvæv til låns

02.12.21 | Opslagstavle

På Designskolen Kolding, beliggende midt i Kolding, står der stadig en digital jacquard håndvæv. ( TC- 1)  Den er tilsluttet en computer med relevante programmer inkl. photoshop.

I månederne aug., sep., okt., jan. og feb. er den til rådighed for eksterne vævere.

Væven er konstrueret således, at der med 6 kædetråde/ cm kan væves maksimum 140 cm i bredden, mens der med 24 kædetråde/ cm maksimum kan væves i 36 cm bredde. Alt med bindinger og skudtæthed bestemmer du selv.

Du sætter den selv op og væver med egne materialer, dog har Designskolen Kolding et fyldig og varieret garnlager, du kan købe fra.

Skolen er åben fra kl. 7 til kl. 24 alle ugens 7 dage. Uafhængig af væveperiodens længde tages der en fast pris på 750 kr. til at dække elektricitet og varme.

Det eneste krav til dig er, at du kan betjene væven. Hjælp til opsætning kan købes.

Ansøgningsfrister: 1. maj ( aug., sep., okt.) 1. okt.(jan., feb.)

Du er også altid velkommen til at forhøre dig, om væven er ledig.

Hør nærmere hos Lise Frølund    lise_frolund@mail.tele.dk