Expired: Direktør søges til Skandinavisk Forenings Kunstnerhus i Rom

25.06.19 | Opslagstavle

Direktör vid Skandinaviska Föreningens Konstnärshus i Rom

Är du intresserad av att leda och vidareutveckla residensprogrammet och tillhörande kulturprogram på Circolo Scandinavo samt att vara med att forma Konstnärshusets framtida verksamhet och profil?

Den nuvarande direktörens kontrakt utlöper i september 2020. Därför söker vi en ny direktör till Skandinaviska Föreningens Konstnärshus i Rom för fyra år, för perioden 1.7.2020 – 30.6.2024.

Om Skandinaviska Föreningens Konstnärshus i Rom

Skandinaviska Föreningens Konstnärshus i Rom (Circolo Scandinavo) stiftades 1860 och är den äldsta nordiska kulturinstitutionen utanför Norden.

Med stöd från Nordiska Ministerrådet driver Circolo numera ett modernt Artist-in-Residence program (AiR) i Rom för nordiska skapande konstnärer med fokus på utbytet mellan både de nordiska konstnärerna, såväl som mellan den nordiska och den italienska konstscenen.

Vistelserna löper typiskt över 1–2 månader, men kan i vissa fall vara längre. Det finns plats för sju arbetande konstnärer samtidigt, individer eller par. Våningen har fyra större rum, två mindre och en separat lägenhet/studio. Dessutom finns det ett gemensamt kök, bibliotek, sällskapsrum, mm.

1–2 gånger i månaden hålls det öppet hus under namnet Meet the Artists, var de gästande konstnärerna presenterar sitt arbete för alla intresserade. Det arrangeras också konserter, utställningar m.m. i samarbete med husets konstnärer.

Circolo har ett nära samarbete med de övriga nordiska kulturinstitutena och ambassaderna i Rom och lägger stor vikt på att även knyta kontakter och utveckla samarbete med de italienska kulturinstitutionerna i staden.

Ytterligare information om SFK finner du på föreningens hemsida www.circoloscandinavo.it .

Arbetsuppgifter

Direktören ansvarar för den övergripande ledningen av Konstnärshusets residensprogram, samlingar och kulturprogram. Det innebär framförallt att hen har ansvaret för att:

 • organisera och administrera husets finansiering och verksamhet
 • ansvara för den dagliga administrationen och underhållet av Konstnärshuset
 • ansvara för de historiska samlingarna
 • organisera och administrera de stipendierade konstnärernas uppehåll i huset och bedriva en fackmässig dialog med konstnärerna
 • arrangera kulturprogram och evenemang på Konstnärshuset för att främja kännedomen om konstnärernas verk och nordisk kultur
 • etablera och främja kontakter med de italienska och internationella konst- och kulturinstitutionerna i Rom
 • utarbeta ansökningar för extern finansiering av Konstnärshusets kulturprogram och annan verksamhet
 • arbeta i nära samarbete med styrelsen och förbereda styrelsemöten och generalförsamlingar
 • administrera kontakten med Föreningens medlemmar
 • vidareutveckla samarbetet med de nordiska instituten och ambassaderna i Rom och delta bland annat i organiseringen av Nordiska Filmfestivalen
 • Direktören bistås i det dagliga arbetet av en administrativ assistent som är en del av ett årligt praktikantprogram
 • Arbetsspråk är skandinaviska, engelska och italienska

Kvalifikationer

 • den sökande ska vara en konstnär från ett av de nordiska länderna
 • erfarenhet av förvaltning, ledarskap, administration och organisation
 • erfarenhet av ledning/utveckling av konstnärliga projekt
 • kunskap om nordiskt konst- och kulturliv
 • språkkunskaper: den sökande ska behärska minst ett skandinaviskt språk, samt engelska. Kunskap i det italienska språket förutsätts.
 • goda IT-kunskaper, samt erfarenhet av och förståelse för ekonomisk styrning och bokföring
 • erfarenhet av extern kommunikation, insamling/fundraising och mediakontakter är meriterande
 • kunskaper om det italienska samhället och i synnerhet kultursektorn är meriterande
 • självständighet och flexibilitet förutsätts tillsammans med social kompetens och god samarbetsförmåga

Kontrakt och lönevillkor

Tjänsten som Direktör vid Skandinaviska Föreningens Konstnärshus i Rom gäller fyra år för perioden 1.7.2020 – 30.6.2024 och är en heltidstjänst.

Kontraktet kan förlängas med max fyra år efter beslut av styrelsen.

Kontraktet kan uppsägas av bägge parter med 12 månaders varsel.

Det första året utgör en provanställning var kontraktet kan uppsägas med 6 månaders varsel av bägge parter. Uppsägning enligt denna regel ska således ske senast den 31.7 2021.

Lön och andra förmåner förhandlas med Skandinaviska Föreningens styrelse.

Ansökningsprocedur

En fritt formulerad ansökan kan skickas per e-post till adressen: application@circoloscandinavo.it

Ansökan kan skrivas på någon av de skandinaviska språken (svenska, norska, danska) eller på engelska.

Ansökan skall vara Styrelsen tillhanda senast den 15.9 2019 klockan 23.59

Frågor om tjänsten riktas direkt till direktören Ingo Arnason på director@circoloscandinavo.it

Intervjuer hålls i november 2019
Svar kan förväntas senast den 31.12 2019

Cirsolo Scandinavo
Via della Lungara 231
00165 Roma
ITALIA

Tel: (+39) 069 558 1862

 

Læs stillingsopslaget her

close

Nyt fra BKF direkte i din indbakke

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund. Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.