Arbejdet med kunst i det offentlige rum har undergået grundlæggende forandringer i de senere år og byder på helt andre udfordringer end dem, kunstnere normalt møder.

I løbet af efteråret afholder BKF derfor fire efteruddannelsesmoduler, der klæder billedkunstnerne bedre på til at påtage sig sådanne opgaver.

F.eks.: Hvordan styrer man et sådant projekt fra start til slut, og hvilke arbejdsgange gør sig gældende i arkitekt- og byggebranchen? Hvordan skaber man en god dialog til arkitekt, bygherre og brugere, samtidig med at man sikrer en høj faglighed og bevarelsen af den kunstneriske idé? Hvordan deltager man i konkurrencer og hvad skal man være særlig opmærksom på i forhold til kontrakt og budget?

De første tre moduler byder på oplæg og workshops med billedkunstnere, arkitekter, formidlere, kunstkonsulenter mfl. der vil videregive deres viden på området samt erfaringsdele og sparre med dig, så du går herfra med en større viden og med en styrkelse af dine kvalifikationer med henblik på at kunne påtage en udsmykningsopgave i fremtiden. Fjerde og sidste modul er et hands-on kursus i SketchUp.

Fra BKF Efteruddannelses kursus ‘Kunst i det offentlige rum’, modul 1: Arkitekt Jørgen Kreiner-Møller underviser.
Foto: Katrine Møbius.

Det er muligt både at deltage i modulerne enkeltvis og samlet. Programmet for de enkelte moduler opdateres løbende her på siden.

Modul I: Ideudvikling og projektstyring
Tid og sted: 20. september 2017, kl. 12-18, Det Kgl. Danske Kunstakademi.
Tilmeldingsfrist: 28. august 2017.
Oplæg og workshops ved:

 • Jørgen Kreiner-Møller, arkitekt;
 • Peter Holst Henckel, billedkunstner;
 • Malene Landgreen, billedkunstner
 • Lotte S. Lederballe Pedersen, kunsthistoriker
 • Søren Taaning, billedkunstner og formand for Legatudvalget for Billedkunst i Statens Kunstfond.

………

Modul II: Arbejdsgange i bygge- og arkitektbranchen
Tid og sted: 12. oktober 2017, kl. 10-16, Statens Værksteder for Kunst
Tilmeldingsfrist: d. 15. september 2017.
Oplægsholdere og undervisere:

 • Signe Guttormsen, billedkunstner
 • Christina Prip, arkitekt
 • Morten Stræde, billedkunstner
 • Jørgen Kreiner-Møller, arkitekt

………..

Modul III: Konkurrencer og praktiske forhold
Tid og sted: 26. oktober 2017, kl. 10-16. Sted: Annonceres her på siden, august 2017.
Tilmeldingsfrist: d. 28. september 2017.
Oplægsholdere og undervisere:

 • Jane Løvshall Dolmer, kunstkonsluent
 • Camilla Nørgård, billedkunstner
 • Christina Prip, arkitekt
 • Klaus Pedersen, cand.jur., sekretariatsleder i Billedkunstnernes Forbund
 • Jørgen Kreiner-Møller, arkitekt

…………

Modul IV: SketchUp for begyndere.
Tid og sted: 28. og 30. november 2017, kl. 17-21.
Det Kongelige Danske Kunstakademi
Hirschsprung Auditorium
Peder Skrams gade 2 opgang A 3. Sal
København

Tilmeldingsfrist::
Underviser:

 • Stefan Kaplan, arkitekt

Ved tilmelding skal du medsende dit CV, et par linjer om dig selv, og hvorfor, du gerne vil deltage, og hvad du gerne vil have ud af modulet/modulerne.

Egenbetaling: 600 kr. pr. modul og 1.500 kr. for samtlige fire moduler. Pris er inkl. en let frokost.
(For ikke BKF-medlemmer: 1200 kr. pr. modul).

Tilmelding til alle BKF-kurser
Foretages pr. brev eller e-mail til BKF på kmfp@bkf.dk.

Kurserne gennemføres ikke ved for få tilmeldinger. Vær opmærksom på muligheden for eventuel kursusstøtte fra Jobcentret.

Har du forslag til kurser?
Kontakt uddannelseskoordinator Karen Mette Fog Pedersen på kmfp@bkf.dk