Styrk din viden om bestyrelsesarbejdet, bestyrelsens opgaver og din egen rolle som bestyrelsesmedlem.

Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem faglige oplæg, dialogbaserede øvelser og erfaringsudveksling. I løbet af dagen kommer vi ind på en bestyrelses juridiske ansvar, ledelsesopgave, bestyrelsessammensætning, governance-struktur og en bestyrelses rolle som ambassadør og lobbyist.

Der arbejdes med konkrete cases og værktøjer, således at du får ny viden og redskaber til at tackle mange af de situationer, som du vil opleve i dit bestyrelsesarbejde.

Kurset er for nuværende bestyrelsesmedlemmer, og billedkunstnere, der ønsker at blive det.

Undervisere
Rikke Søgaard Berth, cand.jur., partner Horten

Jens Nielsen, cand.scient.pol, konsulent Danske Kulturbestyrelser, indehaver Artana

Nils M. Jensen, cand.phil, direktør ODM

 

Program

10.00-10.10
Velkommen til kurset. Hvad sker der i løbet af dagen?
Karen Mette Fog Pedersen

10.10-10.30
Med rumpen i vandskorpen – en bestyrelse har pludselig travlt. En bestyrelsescase er afsættet til at se på bestyrelsens overordnede ledelsesopgave.
Jens Nielsen, Danske Kulturbestyrelser

10.30 – 11.00
En bestyrelses juridiske ansvar
Hvad vil det sige at have det øverste ledelsesansvar?
Lovlig drift, økonomien, kreditorerne, personalet, lovgrundlaget for museet/institutionen/virksomheden.
Rikke Søgaard Berth, Horten

11.00 -11.10
Pause

11-10- 11.30
En bestyrelses juridiske ansvar – fortsat

11.30-11.45
Bestyrelsesmedlemmets personlige ansvar
Hvornår kan et personligt økonomisk ansvar komme på tale, og hvordan undgår man det?
Rikke Søgaard Berth, Horten

11.45-12.00
Organisationsformer i kulturlivet og bestyrelsesrollen
Rikke Søgaard Berth, Horten

12.00-13.00
Frokost

13.00-13.30
Bestyrelserne, kulturen og samfundet
Hvilken rolle har bestyrelserne i dag? Og hvilke rolle kunne de have? Ofte foregår bestyrelsesmødet i en fast skabelon, der ikke levner tid til at tænke på fremtiden – og visioner for samme. Hvorfor ender bestyrelsesmødet ofte alene i en samtale om (dårlig) økonomi og driftsmæssige forhold?
Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer

13.30-14.00
Kursusdeltagerne fremlægger egne lærestykker fra deres bestyrelseserfaring.
Deltageren bedes indsende en kort beskrivelse af en udfordring og en god erfaring, de har haft med bestyrelsesarbejde. De fremlægger for hinanden, hvad de har forberedt.
Der perspektiveres til emnerne på kurset.

14.00-14.10
Pause

14.10-15.00
Optimér din bestyrelse
Hvordan får man det bedste fælles løft i bestyrelsen? Formandens bestyrelsesledelse og medlemmernes engagement. Synergien mellem direktør og bestyrelse.
Kompetencer og forskellighed. Sammensæt en god bestyrelse. Governance og management
Ledelsesfunktionen i praksis, at være en god leder for lederen
Frivillighed i praksis
Kontrolfunktionen i praksis
Strategifunktionen i praksis

Rolleforbistring eller arbejdsdeling? Hvordan etableres ”det samarbejdende bestyrelsesstyre”?

Jens Nielsen

15.00-15.10
Pause

15.10-15.30
Rollen som ambassadør og lobbyist
Kontakt til tilskudsyderne
Kommunikation udadtil
Jens Nielsen

15.30-15.45
Din institutions samfundsmæssige opgave.
Samfundsansvar og kulturel forpligtelse. Hvad er den samfundsmæssige forventning til f.eks. et museum. Hvordan kan en bestyrelse afbalancere ydre krav, egen motivation og etik?

Nils M. Jensen

15.45-16-00
Opsamling på dagen
Hvad kan vi tage med hjem og bruge i morgen?
Tak for i dag.
Karen Mette Fog Pedersen


Sted:

Tid:
30. oktober 2020, kl. 10.00-16.00

Organisationen Danske Museer, ODM, Vartov, Farvergade 27D, 1463 København K

Egenbetaling:
300 kr. inkl. en let frokost. (For ikke BKF-medlemmer: 900 kr.)

Tilmelding:
Tilmelding foretages via email på kmfp@bkf.dk senest 21. september 2020.