Målgruppe
Kunstnere og kunsthåndværkere, der underviser på f.eks. aftenskoler, billedskoler og tilsvarende
– eller som ønsker at gøre det.

Mål og indhold
Du er billedkunstner og underviser i faget – eller har lyst til at komme til at gøre det.

Du har stor viden indenfor dit fagområde, men du har lyst til at blive opdateret i forhold til
undervisningsmetodik og pædagogik – og du savner måske konkrete redskaber til at håndtere
forskellige læringssituationer.

Hvis du med andre ord er klar til at opkvalificere dine kompetencer og blive en ny eller bedre
billedkunstunderviser – så er dette kursus lige noget for dig!

Kurset er tilrettelagt med henblik på at opkvalificere dig, så du kan blive en (endnu mere) pædagogisk bevidst og formidlende billedkunstner. Kurset vil lægge vægt på at styrke din faglige formidlingsevne og dine evner til at udvikle andre menneskers kunstneriske udtryk. Hvordan gør man det på et hold, hvor de menneskelige og sociale dynamikker bruges konstruktivt?

På kurset gennemgås forskellige teorier og metoder, og du får konkrete pædagogiske værktøjer. Du vil få større forståelse for din rolle som underviser, ligesom du vil få grundlæggende undervisningskompetencer, der gør dig bedre til at strukturere, realisere og evaluere undervisningsforløb.
I løbet af undervisningsdagene vil vi også arbejde med, hvordan du skaber et godt læringsklima,
hvor alle parter er aktive.

Du vil blive undervist på et hold med maksimalt 15 personer.

Kurset vil inddrage de arbejdsmetoder og erfaringer, du og holdets øvrige deltagere har fra jeres
egen undervisning. Det er derfor vigtigt, at du forud for kurset har taget stilling til din egen eventuelle
undervisningspraksis – herunder, hvordan du tilrettelægger og udformer din undervisning.

Underviser
Hanne Munk – Billedkunstner med 30 års undervisningserfaring indenfor området.
Hanne er p.t. ansat som adjunkt i billedkunst på Via University college – pædagoguddannelsen. I forbindelse med sin lektoransøgning fokuserer hun specielt på undervisningsdidaktik og -metodik.

 

 

 

 

 

Tid:
Lørdag d. 9. november, kl. 10-17 og
Søndag d. 10. november, kl. 10-14

Sted:
København

Egenbetaling:
450 kr. inkl. let forplejning. (For ikke BKF-medlemmer: 1.800 kr.)

Tilmeldingsfrist:
8. oktober 2019. 

Tilmelding sker hos Dansk Oplysnings Forbund på www.danskoplysning.dk 

Kurset udbydes som del af et samarbejde mellem Dansk Oplysnings Forbund (DOF) og Billedkunstnernes
Forbund (BKF).