Arbejder du med udsmykningsopgaver eller facilitering af processer, hvor der bruges kunstnere? Så er dette kursus i projektledelse og rådgiverrollen måske noget for dig.

Arbejder du som kunstkonsulent eller overvejer du det, kan kurset tilmed give dig en bedre forståelse for de sammenhænge, du arbejder i.

Formål:

  • At blive en bedre projektleder på egne produktioner eller rådgiver og kunstkonsulent, som bistår kunstneren og bygherren under tilblivelse af udsmykningsopgave i det offentlige rum.
  • Du får styrket dine projektlederevner som kunstner, får konkret viden om dine mulige arbejdsområder og bliver mere bevidst om dine kompetencer.

Aktualitet:
Når offentlige og private bygherrer realiserer offentlige kunstprojekter og udsmykninger, benytter de ofte rådgivere, der fungerer som kunstkonsulenter. F.eks. betyder kunstcirkulæret, at der afsættes betydelige midler til kunst i offentligt byggeri. Kommuner bruger også kunstkonsulenter, ligesom virksomheder og organisationer kan efterspørge rådgivning omkring kunststrategier og konkrete udsmykninger. Kunstkonsulenter udfører ikke selv kunstprojekterne, men fungerer som rådgivere og projektledere, der hjælper kunstprojekter på vej. Både kunstnere og andre faggrupper fungerer i praksis som kunstkonsulenter.

Med dette kursus ønsker BKF at uddanne og opmuntre flere kunstnere til at søge og påtage sig denne type arbejdsopgaver, således at flere kunstfaglige kompetencer kan komme til udfoldelse i offentligt byggeri og offentlig kunst i bred forstand.

 

Hvem henvender kurset sig til?
Kursets primære målgruppe er kunstnere, der arbejder som kunstkonsulenter/kunstrådgivere OG kunstnere, der gerne vil få en fornemmelse af, om det er noget for dem at blive. Dernæst er det relevant for kunstnere, der udfører kunst i det offentlige rum/ kunst i relation til arkitekter/udsmykningsopgaver.

Undervisningsform:
Kurset er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem faglige oplæg, dialogbaserede øvelser og selvstændigt arbejde. Der arbejdes casebaseret og med konkrete værktøjer, således at den enkelte opnår ny viden, inspiration og bedre indsigt i processer og aktører i offentlig kunst og udsmykningsopgaver. Undervisningsprogrammet er vejledende og der kan komme justeringer.

 

Undervisere:
Christina Prip er uddannet billedkunstner og arkitekt. Christina har selv været udøvende kunstner, hjulpet kunstnere med udsmykningsopgaver og arbejdet som arkitekt.
Christina har undervist på arkitektskolen og afholdt kurser på kunstakademiet.

 

 

 

 

Camilla Hedegaard Møller er uddannet arkitekt og forsker. Camilla har mange års erfaring med undervisning på Kunstakademiets Arkitektskole og som rådgiver i forhold til integreret kunst. Camilla forsker bl.a. i processer i byggeriet og er interesseret i kunstneres bidrag i byggeprojekter.

 

 

 

Tid:
20., 27. oktober og 3. november 2020, alle tre dage kl. 17-21

Sted:
København

Egenbetaling:
750 kr. inkl. en let forplejning alle tre dage. (For ikke BKF-medlemmer 2.250 kr.)

Tilmelding:
Tilmelding foretages via email på kmfp@bkf.dk senest 14. september 2020.
Ved tilmelding send et par linjer om dig selv, dit CV og hvorfor du gerne vil deltage på kurset og hvad du har behov for at blive bedre til i forhold til projektledelse og rådgivning.

 

Kurset er støttet af Statens Kunstfond

 

Billedet ovenfor: Maria Zahle, “With Colour, With Body”, 2016. Foto: David Stjernholm