Expired: Er du kunstner og klar til at sætte turbo på karrieren?

04.07.18 | Opslagstavle

Efter næsten 10 års gode erfaringer med karriereprogrammet Den Unge Elite for unge musikere lancerer Statens Kunstfond nu et karriereprogram for unge kunstudøvere inden for de øvrige kunstarter. Første ansøgningsfrist er den 14. september.

De  gode erfaringer fra musikken bliver nu udvidet til kunstområderne arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur og scenekunst. Unge talentfulde kunstnere inden for alle felter kan søge om at blive en del af et nyt toårigt karriereprogram Den Unge Kunstneriske Elite. Formålet er at give talenterne mulighed for at udvikle kompetencer til at få fodfæste på det nationale og internationale arbejdsmarked.

Den helt rigtige karriereplan kan for eksempel være at deltage i masterclasses, finde en mentor, få et individuelt coachingforløb, eller rejse- eller netværksaktiviteter i udlandet. For at målrette karrieren er det en forudsætning, at ansøgere samarbejder med en professionel konsulent, som også kan fungere som løbende koordinator og rådgiver for kunstneren.

Om karriereprogrammet Den Unge Kunstneriske Elite

Programmet retter sig mod unge talentfulde kunstnere (enkeltpersoner eller kunstneriske grupperinger) inden for arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik og billedkunst. Ansøgere skal have en kunstnerisk uddannelse og ca. et års erfaring eller være autodidakte kunstnere på minimum 28 år. Herudover skal ansøgere have et højt kunstnerisk niveau og internationalt potentiale.

For at ansøge skal man som kunstner samarbejde med en professionel konsulent om en toårig karriereplan. Konsulenten indgår i karriereplanen som løbende koordinator og rådgiver for kunstneren, og konsulentens honorar kan indgå som en del af budgettet til karriereplanen.

Når Statens Kunstfond skal vurdere de potentielle modtagere af Den Unge Kunstneriske Elite, bliver der lagt vægt på ansøgerens kunstneriske niveau, kunstneriske potentiale nationalt og internationalt og på, at kunstnerens kunstfaglige og øvrige karrieremæssige kompetencer styrkes væsentligt i løbet af de to år.

Den Unge Kunstneriske Elite er en del af kulturminister Mette Bocks talentindsats

Læs mere og se ansøgningsvejledningen