Expired: Er du kunstneren bag Ørbygårds nye kunstværk?

26.06.18 | Opslagstavle

Det er med stor fornøjelse, at Rødovre Kunstråd inviterer alle professionelle kunstnere med interesse og erfaring for kunst i det offentlige rum, til at deltage i dette Open Call. Der ønskes forslag til et blivende kunstværk til for pladsen ved plejehjemmet Ørbygård, Medelbyvej 6, 2610 Rødovre.

Rødovre Kunstråd ønsker at give mulighed for, at alle professionelle kunstnere kan byde ind med ideer til et spændende og markant nyt kunstværk ved et af byens institutioner. Målet er at tænke kunst i byrummet på nye måder og i tæt samspil med plejehjemmet.

Kunstværkets omgivelser

Plejehjemmet Ørbygård er midt i en gennemgående renovering og forventes at stå færdig i anden halvdel af 2019 med plads til i alt 82 beboere. Institutionen vægter tryghed og nærhed for borgerne højt samtidigt med, at der er fokus på meningsfyldte oplevelser og sanseindtryk. Det er ikke mindst vigtigt, hvis man har svært ved at overskue og agere i dagligdagen. Ørbygård rummer ud over plejehjemmet også et Dagcenter, hvor ældre borgere kan mødes omkring middagsmaden og deltage i aktiviteter for både krop og hoved.

Du kan se den foreløbige plan for omstruktureringen af Ørbygårds forplads her.

Spørgsmål og indsendte forslag sendes til kunstraadet@rk.dk. 

Værket

Det er et krav at værket er blivende og skabt specifikt til dette område, der omfatter det nyrenoverede plejehjems hovedindgang og P-plads/adgangsvej. Værket skal forholde sig til stedets beboere, brugere og pårørende samt nærværende værdier så som fællesskab livsglæde og genkendelighed. Kunsten skal gerne bidrage til samtale og positive fortællinger.

Du kan se hvilke andre kunstværker, der findes i Rødovre her.

Du kan læse mere om vilkårene for opgaven her.

Der er planlagt en proces i to trin:

1. Alle interesserede indsender ide-udkast i pdf. senest 03.09.2018 til kunstraadet@rk.dk.
2. De tre forslag, der udvælges af Rødovre Kunstråd, honoreres for udarbejdelse og fremlæggelse af gennemarbejdede projekter med budget og tidsplan – 28.10.2018.

Kunstrådet tilbyder alle interesserede at deltage i et Interessemøde på Ørbygaard d. 22.08.2018 kl. 16.30 med mulighed for at spørge nærmere ind til projektet og se området.
Værket skal være realiseret ultimo 2019.

Økonomi

1. Der betales ikke honorar for de indsendte ide-udkast til Open Call.
2. Derimod vil de tre kunstnere, der inviteres til at fremlægge et mere gennemarbejdet projekt med budget og tidsplan, blive honoreret med 25.000 kr. hver. Honoraret vil blive udbetalt til den NemKonto, der tilknyttet kunstnerens CPR/CVR-nummer. Rødovre Kommune indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb.

Budgetramme for det samlede projekt er 1.25 mil. inkl. moms, honorar, materialer og opsætning.

Deadline d. 3. september for indsendelse af ideudkast i pdf til kunstraadet@rk.dk

https://www.rk.dk/aktuelt/visning/artikel/er_du_kunstneren_bag_oerbygaards_nye_kunstvaerk/