Folketingsvalg 2019: Billedkunsten på dagsordenen

14.03.19 | Nyheder

Hvad vil partierne arbejde for på billedkunstområdet? Det spørger BKF kulturordførerne om op til det kommende Folketingsvalg. Her er svar fra Dansk Folkeparti (DF) og Socialistisk Folkepart (SF) – læs svar fra de øvrige partiers kulturordførere løbende her på www.bkf.dk

Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti

Alex Ahrendtsen, kulturordfører, Dansk Folkeparti (DF):


Bruger staten for lidt, for meget eller tilstrækkeligt på kulturområdet?

Alex Ahrendtsen: Tilstrækkeligt. Vi ligger højt, også i sammenligning med andre lande.

Hvad er det vigtigste for dig at arbejde for på billedkunstområdet?

Alex Ahrendtsen: Højnelse af den tekniske og håndværksmæssige kunnen.

Hvis det statslige kunstcirkulære blev ført up to date, ville langt flere borgere i hele landet møde billedkunsten i hverdagen. Billedkunstnernes Forbund foreslår derfor, at cirkulæret udvides, så det også omfatter kommunerne og alle statslige aktieselskaber. Desuden bør den andel af håndværkerudgifterne, som cirkulæret forpligter bygherrer til at afsætte til kunstnerisk udsmykning, sættes op fra 1, 5 procent til 2 procent. På den måde ville der komme mere kunst i det offentlige byggeri, og billedkunstneres arbejdsmarked ville blive større. Hvad mener dit parti om det forslag?

Alex Ahrendtsen: Vi vil gerne afskaffe kunstcirkulæret.

Alt for mange kunstnere arbejder gratis i forbindelse med udstillinger. Skal statsstøttede udstillingssteder forpligtes til at betale honorar til udstillende kunstnere?

Alex Ahrendtsen: Det er et anliggende for arbejdsmarkedets parter, dvs. Billedkunstnernes Forbund og museernes organisation.

Musikskolerne har deres egen lovgivning og er på Finansloven. Det gælder ikke for landets ca. 100 billedskoler, der drives på usikre kommunale og private midler. Skal billedskolerne, der årligt tilbyder billedkunstneriske aktiviteter for over 17.000 børn og unge, ligestilles med musikskolerne?

Alex Ahrendtsen: Vi vil gerne overveje muligheden.

De fleste erhverv har arbejdsgiverbetalt efteruddannelse, det har kunstnere ikke. Vil dit parti være med til at give billedkunstnere bedre efteruddannelsesmuligheder?

Alex Ahrendtsen: Det er et anliggende for arbejdsmarkedets parter.

For nylig viste en stor undersøgelse, at billedkunstnere udgør en absolut lavindkomstgruppe. Hvad mener dit parti der fra politisk hold kan gøres for at forbedre kunstnerøkonomien?

Alex Ahrendtsen: Kunstnere skal som alle andre selv sørge for at tjene deres penge. Det er ikke Folketingets opgave. Kunstnere har tilmed mulighed for at søge legater i Statens Kunstfond og private fonde.

De færreste kunstnere har råd til en pensionsordning. Går dit parti ind for at indføre kunstnerpension?

Alex Ahrendtsen: Nej, det er kunstnernes eget ansvar at spare op til pension ud over folkepension mm.

Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti

Jacob Mark, kulturordfører, Socialistisk Folkeparti (SF):


Bruger staten for lidt, for meget eller tilstrækkeligt på kulturområdet?

Jacob Mark: Den nuværende regering har brugt for lidt på kulturområdet. Det skyldes bl.a. at den har gennemført massive besparelser på området. SF vil droppe grønthøsterbesparelsen på kulturområdet og investere nye penge i at skabe kultur i hele Danmark. Den økonomiske udhuling af kulturområdet betyder, at vores kulturinstitutioner rundt omkring i landet må spare. Det gør det svært for dem at udvikle sig og tænke nyt. Vi vil tvinge en ny rød regering til at droppe besparelserne.

Hvad er det vigtigste for dig at arbejde for på billedkunstområdet?

Jacob Mark: Det vigtigste for mig og SF er at arbejde for, at alle mennesker har mulighed for at opleve kunst og kultur i hele landet og til en pris, som alle kan betale. Hverken pengepungen eller postnummeret bør sætte grænser for kunst- og kulturoplevelser af høj kvalitet.

Hvis det statslige kunstcirkulære blev ført up to date, ville langt flere borgere i hele landet møde billedkunsten i hverdagen. Billedkunstnernes Forbund foreslår derfor, at cirkulæret udvides, så det også omfatter kommunerne og alle statslige aktieselskaber. Desuden bør den andel af håndværkerudgifterne, som cirkulæret forpligter bygherrer til at afsætte til kunstnerisk udsmykning, sættes op fra 1, 5 procent til 2 procent. På den måde ville der komme mere kunst i det offentlige byggeri, og billedkunstneres arbejdsmarked ville blive større. Hvad mener dit parti om det forslag?

Jacob Mark: I SF ser vi positivt på at løfte den andel af håndværkerudgifterne, som det statslige kunstcirkulære forpligter bygherrer til at afsætte til kunstnerisk udsmykning fra 1,5 til 2 procent. Ligeledes ser vi positivt på at inddrage statslige aktieselskaber, men vi mener, at det må være op til kommunerne, hvad de fastsætter for egne bygninger.

Alt for mange kunstnere arbejder gratis i forbindelse med udstillinger. Skal statsstøttede udstillingssteder forpligtes til at betale honorar til udstillende kunstnere?

Jacob Mark: I SF anerkender vi problemstillingen, men vi mener ikke, at svaret er helt enkelt. Udstillede kunstnere dækker både over amatører og professionelle, og vores bekymring er, at der vil være nogle kunstnere, der kan gå glip af muligheden for at udstille, hvis de skal have et tvunget honorar. Det optimale vil være, hvis kunstnerne selv kunne indgå aftaler/overenskomster om det, men det anerkender vi også vil blive svært. Vi vil i SF gerne drøfte problemstillingen nærmere med Billedkunstnernes Forbund og andre relevante aktører.

Musikskolerne har deres egen lovgivning og er på Finansloven. Det gælder ikke for landets ca. 100 billedskoler, der drives på usikre kommunale og private midler. Skal billedskolerne, der årligt tilbyder billedkunstneriske aktiviteter for over 17.000 børn og unge, ligestilles med musikskolerne?

Jacob Mark: I SF mener vi det bør overvejes at lave musikskoler om til kulturskoler. På den måde bliver øvrige kunstneriske udtryksformer (billedkunst, litteratur, dans og drama) styrket, og børnene får et sted hvor de kan møde alle kunstarter. Kulturskolerne skal både udbyde undervisning i det brede og det elitære, for at sikre en høj faglighed og for at tilgodese eleverne.

De fleste erhverv har arbejdsgiverbetalt efteruddannelse, det har kunstnere ikke. Vil dit parti være med til at give billedkunstnere bedre efteruddannelsesmuligheder?

Jacob Mark: SF mener, det er nødvendigt, at vi samlet set sætter fokus på livslang læring. I den næste valgperiode vil vi derfor kigge nærmere på, hvordan vi kan skabe bedre muligheder for at alle har mulighed for at lære hele livet igennem. Og det gælder også for billedkunstnere.

For nylig viste en stor undersøgelse, at billedkunstnere udgør en absolut lavindkomstgruppe. Hvad mener dit parti der fra politisk hold kan gøres for at forbedre kunstnerøkonomien?

Jacob Mark: SF mener at det er nødvendigt at sætte ind flere steder. For det første skal grønthøsterbesparelsen på kulturområdet droppes og vi skal investere nye penge i kulturområdet. Dernæst skal vi se på, hvordan vi kan skabe bedre muligheder for at kunstnere kan blive omfattet af de samme ordninger som andre på arbejdsmarkedet, som eksempelvis (syge-)dagpenge, barsel, pension m.v. Kunstnere fortjener bedre økonomisk tryghed.

De færreste kunstnere har råd til en pensionsordning. Går dit parti ind for at indføre kunstnerpension?

Jacob Mark: SF mener at det er nødvendigt at se på de samlede sociale og økonomiske rammer for kunsterne. Det er ikke kun en udfordring med pensionsordning. I dag oplever mange kunstnere begrænsede muligheder for at blive omfattet af ordninger som andre på arbejdsmarkedet – for eksempel (syge-)dagpenge, barsel, pension m.v. Derfor har vi tidligere i denne valgperiode stillet et beslutningsforslag i Folketinget om at foretage en udredning af udøvende og skabende kunstneres sociale og økonomiske rammer. Med en sådan udredning kan vi få kortlagt de indsatsområder, som er nødvendige for at sikre ordentlige forudsætninger for kunst og kultur. Desværre var der på daværende tidspunkt ikke opbakning til forslaget. Forhåbentligt skifter flertallet efter valget, så SF med det nye flertal kan arbejde for at også kunstnere oplever bedre økonomisk tryghed.

Hvor er politikernes visioner på billedkunstområdet?

Det spørger BKF om i tiden op til Folketingsvalget 2019.

Læs svar fra Socialdemokratiets Mogens Jensen og Venstres Bertel Haarder her…