FORUM for kunst, arkitektur, landskab og byudvikling

03.10.21 | Diverse

Tirsdag d. 12. oktober kl. 15-17.30, onsdag d. 27. oktober kl. 15-17.30, mandag d. 6. december kl. 15-17.00.

Hvordan kan byudviklere og bygherrer tilrettelægge processer og samarbejder mellem kunstnere, arkitekter og landskabsarkitekter og opnå bygninger, byer og landskaber med høj kunstnerisk kvalitet?

Det kan du blive klogere på – og gøre andre klogere på – til tre arrangementer om kunst i bygninger, byer og landskab her i efteråret. Formålet er at dele idéer, viden og erfaringer på tværs af faggrupper, danne relationer og afdække interesse og behov for initiativer, der kan skabe bedre processer og projekter af høj kvalitet.

I to arrangementer fortæller kunstnere, arkitekter, landskabsarkitekter og bygherrer om deres projekter og samarbejder – både de selvinitierede og de sammensatte – og deler ud af deres viden og erfaringer. Deltagere kan ligeledes byde ind med spørgsmål, viden og erfaringer samt møde andre, der interesserer sig for at arbejde på tværs af kunst, arkitektur og landskab.

I det tredje arrangement samler vi op på input, viden og erfaring fra de to arrangementers oplægsholdere og deltagere, herunder idéer og forslag til initiativer, der kan kvalificere arbejdet med kunst i det byggede miljø.

De tre arrangementer er:

1. Kunst i byudvikling

12. oktober kl. 15-17.30 i Taastrupgaard.

Oplægsholdere: Katrine Winther, boligsocial leder, AKB Taastrupgaard; Gitte Juul, kunstner og arkitekt; Søren Nielsen, arkitekt og partner, Vandkunsten; Kerstin Bergendal, billedkunstner; Marie Damsgaard, landskabsarkitekt, SLA Landskab og Ann Lilja, landskabsarkitekt og projektleder, Københavns Kommune. Moderator: Nis Rømer, formand, Billedkunstnernes Forbund

Det er gratis at deltage, men der er begrænsede pladser.

Se det fulde program og tilmeld dig via Billetto her.

2. Kunst i byrum og bygninger

27. oktober kl. 15-17.30 på DTU Lyngby Campus.

Oplægsholdere: Ina Borup Nørløv, sektionsleder, DTU Campus Service; Laura Utke Jørgensen, projektleder, DTU Campus Service; Malene Bach, billedkunstner; Iben Winther Orton, lysdesigner, Lightscapes; Aslak Videbæk og Peter Døssing, billedkunstnere, AVPD og Marianne Levinsen, Landskabsarkitekt, Marianne Levinsen Landskab.

Moderator: Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen

Det er gratis at deltage, men der er begrænsede pladser.

Se det fulde program og tilmeld dig via Billetto her.

3. Idéer, initiativer og videre forløb

6. december kl. 15-17.00 i Akademisk Arkitektforening

Oplægsholdere: Ditte Vilstrup Holm, Post.doc, CBS/KØS; Stenka Hellfach, kunsthistoriker, Somewhere, og Tyra Dokkedahl, arkitekt og journalist, Seriously Fun. Moderator: Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen

Det er gratis at deltage, men der er begrænsede pladser.

Se det fulde program og tilmeld dig via Billetto her.

Om FORUM for kunst, arkitektur, landskab og byudvikling

FORUM for kunst, arkitektur, landskab og byudviklinger et initiativ udviklet af kunsthistoriker Stenka Hellfach, Somewhere, og arkitekt og journalist Tyra Dokkedahl, Seriously Fun. De samarbejder i flere projekter, hvor de rådgiver bygherrer og kommuner om udvikling og realisering af kunstprojekter i bygninger, byer og landskaber.

Intentionen er at afdække behovet og interessen for et tværfagligt netværk, der kan være med til at kvalificere bygherrer og kommuners arbejde med kunst i det byggede miljø, samt behovet for at igangsætte initiativer for at styrke tværfaglige samarbejder.

Målgruppen for de tre arrangementer er kunstnere, arkitekter, landskabsarkitekter, byudviklere og bygherrer, der ønsker at dele viden og erfaringer, danne relationer på tværs af fag/roller og at kvalificere arbejdet med kunst i det byggede miljø.

De tre arrangementer bliver afholdt i samarbejde med Billedkunstnernes Forbund og Arkitektforeningen og er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst og Dreyers Fond. 

Dokumentation og opsamling
Arrangementerne bliver optaget til internt brug. Der vil blive fotograferet under arrangementerne. Input, idéer, forslag, viden og erfaringer, der kommer frem under arrangementerne, vil blive samlet op. Efterfølgende vil deltagere også få mulighed for at bidrage med idéer og forslag til konkrete initiativer eller viden, der kan løse konkrete behov, udvikle og/eller kvalificere arbejdet med kunst i det byggede miljø. Deltagere skal derfor være opmærksomme på, at de vil modtage et spørgeskema efter arrangementet, som selvfølgelig er frivilligt at svare på. 
Input, idéer, forslag, viden og erfaringer samles op i et idékatalog, der distribueres til deltagere, oplægsholdere, fonde og andre interesserede. Fotografier fra arrangementerne kan indgå i idékataloget.

Fotokreditering øverst:

Gitte Juul, Tingstedet, Taastrupgaard, 2021-2022

Foto: Tyra Dokkedahl