Expired: Fuglekunst til tiden – open call!

15.11.18 | Opslagstavle

Kunstværker søges til udstillingen FUGL 2019

I efteråret 2019 afholder Johannes Larsen Museet i Kerteminde en stor udstilling af kunst med fuglen som motiv. Vi opfordrer derfor kunstnere i Danmark til at byde ind med kunstværker med fugle til udstillingen.

Læs mere om udstillingen her.

Krav til kunstværker

 • En eller flere fugle skal indgå som motiv i værket
 • Der er ikke krav til kunstværkets art eller medie
 • Værket skal være ”udstillingsklart” (evt. nødvendig indramning skal fx være udført)
 • Værket skal kunne lånes i perioden 1. juni 2019 til medio februar 2020 (udstilles på Johannes Larsen Museet fra 28. september 2019 til 26. januar 2020)
 • Værket skal være ”nyt”. Dvs. senest fra 2015
 • Digitalt materiale af op til 5 værker pr. kunstner kan indsendes til censur

Nødvendige oplysninger og materiale

 • Titel på værk
 • Navn(e) på kunstner(e)
 • Info om værk (materiale m.m.)
 • Værkets mål (højde, bredde, dybde)
 • Forsikringssum
 • Foto af værk i høj opløsning

Proces

 • Ønsker du at deltage i udstillingen med ét eller flere værker, så send et eller flere digitale billeder af værket til tmb@ostfynsmuseer.dk. Vedlæg samtidig de nødvendige oplysninger som angivet ovenfor. Seneste indmelding af værker er 1. april 2019.
 • På baggrund af tilsendte billeder af værker foretages en udvælgelse af værker til anden kurateringsrunde. Kunstnere får besked.
 • Udvalgte værker indleveres til 2. kurateringsrunde hos Østfyns Museer i Nyborg (Stendamsgade 9, 5800 Nyborg).
 • På baggrund af besigtigelse af de fysiske værker foretager juryen det endelige udvalg af værker, der skal indgå i udstillingen.
 • Blandt de udvalgte værker bestræber Johannes Larsen Museet sig på at udvælge et eller flere værker på baggrund af rådgivning fra juryen, som skal indlemmes i samlingen.
 • Udstillingsåbning 27. september 2019
 • Efter udstillingen leverer Østfyns Museer værker tilbage til udlåner (inden for Danmarks grænser), herunder også værker der ikke blev udvalgt i anden kurateringsrunde. Sidstnævnte vil kunne afhentes i Nyborg fra juni 2018, hvis ønsket.
 • Udstillingsvederlag: Kunstnere, der er danske statsborgere, vil få udbetalt udstillingsvederlag efter udstillingens afslutning. Der udbetales udstillingsvederlag til kunstneren på baggrund af oplyste forsikringssum.

Jury

 • Stine Høholt, bestyrelsesmedlem af Ny Carlsbergfondet og kunstfaglig chef på Arken
 • Mads Damsbo, direktør for Brandts – Museum for Kunst og Visuel Kultur
 • Maja Lisa Engelhardt, billedkunstner
 • Erland Porsmose, direktør for Østfyns Museer

Download som pdf her.