Generalforsamling genvalgte BKF’s formand

06.11.17 | Nyheder

Efteruddannelse, nye tiltag for dimittender og større kulturpolitisk indflydelse. Det er i fokus for Nis Rømer, der på årets generalforsamling blev genvalgt som formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF). Op mod 100 medlemmer var mødt op for at bruge deres stemme og deltage i debatten.

”Jeg glæder mig til at fortsætte som formand for Billedkunstnernes Forbund to år endnu. Tak for jeres tillid, jeg vil forvalte den med omhu og omtanke,” sagde Nis Rømer, der genvandt formandsposten ved fredsvalg på BKF’s generalforsamling lørdag 4. november 2017.

Nis Rømer vil sammen med BKF’s bestyrelse fortsætte forbundets udviklingsarbejde og styrke det kulturpolitiske arbejde:

”Vi har de seneste to år udviklet nye tiltag for dimittender, åbnet forbundet for studerende og har styrket efteruddannelsesområdet massivt. De tiltag skal vi fortsætte og udbygge. I næste formandsperiode vil jeg sammen med bestyrelsen arbejde for at styrke forbundets indflydelse, så kunstnernes stemme altid er tydelig og BKF bliver en endnu stærkere kulturpolitisk spiller,” sagde han på generalforsamlingen, der fandt sted i Statens Værksteder for Kunst i København.

Øvrige nyvalg
Udover formandsposten er fire poster i BKF’s bestyrelse på valg i år.
BKF’s bestyrelse opstiller Hannibal Andersen. Desuden genopstiller tre nuværende bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode: Søren Martinsen, Julie Sass og Kim Grønborg.
På generalforsamlingen opstillede Vibeke Stilling Larsen til bestyrelsen og Bine Sørvin opstillede og valgtes som suppleant.
Der udskrives derfor urafstemning og alle medlemmer vil i løbet af november måned modtage valgmateriale med posten om de fem opstillede kandidater til de ledige bestyrelsesposter.

Genvalg til Ophavsretsfond og Optagelsesudvalg
Til bestyrelsen i Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond (BKFO) genopstillede og valgtes Anders Werdelin.
BKFO uddelte sidste ca. 1 mio. kr. til projekter og aktiviteter, der kommer hele kunstnerstanden til gode. Pengene kommer fra VISDA (tidligere Copydan Billedkunsts) kollektive midler.
Til Billedkunstnernes Forbunds Optagelsesudvalg genopstillede og valgtes Steffen Tast.

Mere om generalforsamlingen i næste udgave af Fagbladet Billedkunstneren, der udkommer i december.