Guldborgsund Kunstpulje

23.03.23 | Opslagstavle

Om Kunstpuljen Guldborgsund 

Guldborgsund Billedkunstråd afsætter hvert år en del af eget budget til Kunstpuljen Guldborgsund.

I 2023 har rådet afsat 78.000 kr. Puljen kan søges til projekter, der finder sted i Guldborgsund Kommune eller til projekter uden for kommunen, der er skabt af Guldborgsund-bosiddende kunstnere.

Ansøgningsfrister 2023:
Den 5. januar
Den 27. april
Den 17. august
Den 28. september

Hvordan ansøger jeg?

Du kan for nuværende ikke ansøge digitalt via Foreningsportalen. Du skal i stedet selv udarbejde en ansøgning, der som minimum skal indeholde:

  • Kontaktoplysninger
  • Fyldestgørende projektbeskrivelse (1 side)
  • Tidsplan
  • Information om målgruppe
  • CV for deltagende kunstnere (max 1 side pr. kunstner)
  • Illustrationer (max 3 for ansøgningen relevante billeder)
  • Budget samt realistisk og bæredygtig finansieringsplan

For Kunstpuljen Guldborgsund gælder følgende:

  • Der ydes ikke ydes tilskud til allerede igangsatte eller afholdte projekter
  • Guldborgsund Billedkunstråd støtter projekter, der understøtter rådets formål ’at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen’
  • Der ydes primært støtte til aktiviteter i Guldborgsund Kommune.

Send ansøgningen pr. email til borgerogbranding@guldborgsund.dk att. Guldborgsund Billedkunstråd eller pr. email til Billedkunstrådets sekretær Julie Damgaard Nielsenjudn@guldborgsund.dk.

Læs mere her, find retningslinjer for ansøgning her og hold dig løbende opdateret om ansøgningsfrister på Billedkunstrådets.