Expired: Har musikken en plads i dit liv og skabende arbejde?

19.12.19 | Opslagstavle

Kære medlemmer af Billedkunstnernes Forbund,

Jeg henvender mig til jer som redaktør af Skriftserien PubliMus publimus.dk, der udgiver artikler i form af monografier om alle emner inden for musikken og musiklivet i bredeste forstand. Mange af vore forfattere er professionelle musikfolk, men vi ser gerne, at det ikke kun er fagfolk, der skriver til os.
For et par år siden startede vi en serie, hvor danske forfattere – Suzanne Brøgger, Hanne Marie Svendsen, Knud Sørensen m.fl. – fortalte om musikkens plads i deres liv og skabende arbejde. Og nu vil vi gerne starte en lignende serie op med billedkunstnere. Jeg havde indledningsvis kontakt med Per Kirkeby, men samarbejdet med ham lod sig jo desværre ikke afslutte.
Skriv meget gerne til mig på carlerikkuhl@gmail.com

Venlig hilsen
Carl Erik Kühl

Editor of the music journal PubliMus
Klintevej 24
DK – 8240 Risskov
www.publimus.dk
Email: carlerikkuhl@gmail.com

Mobile: +45 30707830