Hasselbladstiftelsens Fotobogstipendier 2021

08.12.20 | Opslagstavle

Fotobokstipendierna 2021

Fotoboken är idag en viktig del av det fotografiska fältet. Målet med Hasselbladstiftelsens fotobokstipendier är att stödja och bidra till att utveckla fotoboksutgivningen i Norden.

Tre stipendier delas ut:

1. SEK 50 000
2. SEK 30 000
3. SEK 20 000

Behörighet

Stipendierna beviljas till bokprojekt där upphovspersonen/personerna är bosatt/a och verksam/verksamma i något av de Nordiska länderna. Stipendierna kan primärt sökas av fotografer, konstnärer och curatorer och gäller endast ännu ej utgivna publikationer (efterhandsstöd beviljas ej). Därutöver premieras följande:

·       samarbeten med forskare eller forskningsinstitution
·       fotohistoriska publikationer
·       innovativt koncept och design

Krav

Bokprojekt som beviljats stipendium ska omnämna Hasselbladstiftelsen som medfinansiär till boken, samt inkludera Hasselbladstiftelsens logotyp på lämplig plats i boken. Hasselbladstiftelsen ska erhålla 5 signerade exemplar av den färdigproducerade boken. Upphovspersonen/personerna av boken ska vara beredd/a att delta i eventuella aktiviteter som Hasselbladstiftelsen ordnar i samband med stipendiet, som till exempel utdelningsceremoni och andra event.

Rapportering

Skriftliga rapporter med bildmaterial lämnas kontinuerligt under projekttiden enligt överenskommelse med Hasselbladstiftelsen.

Ansökan

Du kan ladda ner ansökan här: Form Photo Book Grants 2021

Ansökningsblanketten är utformad på engelska men det går bra att fylla i den på svenska. Den ska vara Hasselbladstiftelsen tillhanda senast 1 mars 2021.

Inga digitala ansökningar godtas. Beslut om stipendierna fattas den 1 april 2021 och alla sökande meddelas kort därefter.

Samtliga ansökningshandlingar behålls av stiftelsen eller makuleras enligt av stiftelsens val då urvalsprocessen är avslutad. Inget material returneras

Ansökan skickas endast med vanlig postgång.

Postadress

Hasselbladstiftelsen
Att: Fotobokstipendier
Ekmansgatan 8
412 56 Göteborg

För mer information

Kontaktperson: Jenny Blixt
photobook©hasselbladfoundation.se
+46(0)31 778 21 54

https://www.hasselbladfoundation.org/

 

Hasselbladstiftelsens bibliotek. Foto: Annika von Hausswolff