Husk kunstnerne i ny museumslov

09.02.23 | Nyheder

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt har indkaldt til et møde den 27. februar med blandt andet repræsentanter fra alle statsanerkendte museer, der inviteres til at give inputs til en reform af den eksisterende museumslov. Indholdsproducenterne, heriblandt billedkunstnerne, er desværre ikke repræsenteret ved mødet.

”Det hedder i regeringsgrundlaget, at en museumsreform blandt andet skal skabe en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af museumsmidlerne, og derfor håber vi, at vores manglende repræsentation ikke kommer til at betyde, at vi glemmes, men at en kommende lov tværtimod vil synliggøre indholdsproducenternes arbejde og aflønning på udstillinger og produktioner i øvrigt,” siger forperson for Billedkunstnernes Forbund Marie Thams.

”Man kunne ønske sig, at fordelingen af midler, der gives til statsstøttede institutioner, gøres tilgængelig, for at det bliver muligt at følge pengene – og hermed også hvilke beløb, der går til kunstnerne. Jeg tror, at det vil komme bag på mange, hvor lille en del af budgettet til en udstilling, der tilfalder indholdsproducenterne. Samtidig, som en naturlig følge af gennemsigtigheden af fordelingen af museumsmidlerne, foreslår vi, at det indskrives i museumsloven, at museerne forpligtes til at betale fair honorarer til kunstnere,” siger Marie Thams.

Kulturministeren har inviteret alle statsanerkendte museer samt Kommunernes Landsforening, Organisationen Danske Museer, Dansk Erhverv og Dansk Industri til det kommende møde.

Foto: Trapholtmuren