Expired: Idékonkurrence og konference om Rigsarkivets bygninger

21.03.18 | Opslagstavle

Når Rigsarkivet i løbet af de næste par år flytter fra Slotsholmen, står Folketinget over for en unik mulighed for at overtage bygningerne og dermed skabe rammerne for et mere åbent og borgervendt parlament. Konferencen er startskuddet til en idékonkurrence i 2018. Konferencen afholdes:

Onsdag den 4. april 2018 kl. 9-15 i Landstingssalen

Idékonkurrencen gennemføres som et parallelopdrag, og formålet er at få belyst forskellige muligheder for anvendelse af bygningerne i samspil med Folketingets eksisterende bygninger og de omkringliggende byrum, inden Folketinget træffer beslutning om eventuelt at overtage bygningerne.

På konferencen kan man høre mere om visionerne for projektet og mulighederne for at deltage i idekonkurrencen.

Læs mere om konferencen og hvordan man kan tilmelde sig på Folketingets hjemmeside:

http://www.ft.dk/da/aktuelt/nyheder/2018/03/folketinget-lancerer-idekonkurrence