Expired: Egedal Kommune søger markante kunstprojekter, der kan være markør i Egedals kunstlandskab

29.10.20 | Opslagstavle

Kunst og kultur skal understøtte Egedals vision om “hverdag og fællesskab i bevægelse” og bidrage til, at borgerne i Egedal har verdens bedste hverdag og tiltrække gæster udefra.

Egedal Kommune har udarbejdet en ny kunststrategi, og med afsæt i den har Egedal Kommunes Kunstråd et ønske om at erhverve kunstværker, der kan binde vores geografisk store kommune sammen, skabe identitet, invitere til vandring, cykling og ophold i vores natur- og byarealer.

Dette kan eksempelvis være via

 • et fyrtårn eller landmark i stor skala
 • en række markører på tværs af kommunen i landskabet eller på bynære steder
 • værker i landskabet eller langs stier, som motiverer til bevægelse og naturoplevelser
 • værker, der byder velkommen til kommunen, for eksempel ved ”indgange” til Egedal eller andre markante steder i by/landskabet såsom rundkørsler.

Egedal Kommune har afsat 545.000 kr. til iværksættelse af et eller flere kunstprojekter ud fra disse ønsker, men ser også meget gerne projektideer i en større skala, der er afhængige af at få tilført eksterne midler og med en plan for samme.

Vi indbyder derfor alle kunstnere og kunstneriske erhvervsdrivende til at komme med forslag til stedsspecifikke kunstværker eller –projekter til et eller flere af følgende temaer:

 1. Kunst i byrummet og ved eksisterende institutioner
 2. Kunst i byudvikling
 3. Kunst i natur, landskab og åbne rum
 4. Kunst til sundhed, leg og bevægelse
 5. Kunst på oversete steder

Du kan læse om temaerne i Egedals Kunststrategi 2020, som du finder her:
https://www.egedalkommune.dk/politik/raad-og-naevn/kunstraadet/.
Du kan tage frit afsæt i strategien, når du udarbejder dit forslag.


Generelle retningslinjer for projekter:

 

Præsenter din projektidé for os

 • Send en kort præsentation af dit projekt/ kunstværk inklusive værkets formål og funktion, det kunstneriske udtryk (kunsttype), materialevalg, samt om projektet/værket er midlertidigt eller permanent.
 • Alle projekter/værker skal være offentligt tilgængelige. Angiv hvilke af kunststrategiens temaer, du spiller ind i, samt det konkrete sted du ønsker, at projektet skal foregå, eller værket skal placeres.
 • Særligt for projekter: Angiv venligst, om projektet er tænkt, at skulle foregå en eller flere gange.
 • Særligt for værker: Angiv værkets dimensioner og send en skitse af de omtrentlige proportioner i forhold til omgivelserne. Husk, især ved udendørs værker, at tilpasse værkets størrelse til de konkrete omgivelser, så det ikke forsvinder i byrummet/landskabet.
 • Projekter/værker der tænkes påbegyndt i 2020 tæller højt for Kunstrådet.

Hvem er du?

 • Send et kort CV /portefølje for dig selv og eventuelle samarbejdspartnere.
 • Vi glæder os meget til at se dit projekt, uanset om du er kunstner, kunsthåndværker, scenekunstner, musiker, gallerist eller noget helt andet – blot du lever af at arbejde med kunst/for kunsten.

Økonomi og tidsplan

 • Der er samlet afsat 545.000 kr. til at erhverve, udvikle og opføre kunst. Kvaliteten og typen af indsendte forslag afgør, om eller hvor mange forslag, der bliver realiseret.
 • Vedlæg et budget, der tydeligt beskriver projektets faser/poster fra udvikling til realisering. Projekter, der er økonomisk skalerbare foretrækkes.
 • Forslag bedes sendt senest 11. november til kunstraadet@egekom.dk mærket ”Ansøgning til kunstpuljen”.
 • Kunstrådet vælger blandt indkomne forslag primo december 2020 og anbefalingen tages til beslutning i Byrådet den 16. december 2020.
 • Projektet/værket færdiggøres i dialog med relevante parter i kommunens administration og kunstråd.

Vurderingskriterier

I bedømmelsen lægger Kunstrådet vægt på, at

 1. Kunstnerne har indsendt en fyldestgørende projektbeskrivelse og formål, der udstråler kvalitet og realisme og relaterer sig mindst ét af kunststrategiens temaer.
 2. Projektet er stedsspecifikt, og der er foreslået en konkret placering.
 3. Projektets totale økonomi fra udvikling til realisering er prissat.
 4. Projekterne/værkerne er gennemarbejdede og tænkes påbegyndt i 2020 tæller højt for Kunstrådet.
 5. Projekter af lokale kunstnere og kunstneriske erhvervsdrivende vægtes højt af Egedal Kommunes Kunstråd, men alle kunstnere og kunstneriske erhvervsdrivende opfordres til at søge. Angiv bopæls/firmaadresse for hver af jer.

For hvert af kriterierne er givet en karakter fra 0 – 3, hvor 0 er ringe, 1 er middel, 2 er god og 3 er sublimt.

Projekter, der scorer 0 i et eller flere kriterier, er ikke kommet i betragtning til puljemidler. I tillæg til karaktererne er værkerne vurderet enkeltvis for at sikre en bredde og variation i forhold til 1. kunststrategiens temaer, 2. målgruppen for kunstprojekterne, 3. geografisk spredning af kommunens værker og 4) værkernes kvalitet, materialevalg, udtryk med mere. 5. borgerinddragelsen i forbindelse med udfærdigelsen af den ny kunststrategi 2020. Beslutning om tildeling sker således ud fra en samlet bedømmelse af karakter og vurdering af de øvrige kriterier.

 

Stil spørgsmål i god tid

 • Stil spørgsmålene inden ansøgningsfristen – så kan vi nå at råde dig.

Kontakt Kultur- og Fritidskonsulent Catja Thystrup på catja.thystrup@egekom.dk eller 7259 7601.

Logo

 

Foto øverst: Jakob Kvist “Dichroich Sphere”

close

Nyt fra BKF direkte i din indbakke

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund. Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.