Invitation til at deltage i undersøgelse om ytringsfrihed

02.05.19 | Opslagstavle

Ytringsfrihedskommissionen, som blev nedsat af regeringen i december 2017, inviterer kunstnere til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om ytringsfrihed.

Alle spørgsmål vedrørende undersøgelsen kan rettes til forskning@epinion.dk eller telefonnummer: 31 21 42 59.


Kære kunstner

Ytringsfrihedskommissionen gennemfører i samarbejde med Epinion en spørgeskemaundersøgelse om befolkningens syn på og erfaringer med ytringsfrihed. Undersøgelsen skal indgå i kommissionens arbejde med at kortlægge ytringsfrihedens aktuelle rammer og vilkår i Danmark og være med til at danne grundlag for en politisk debat blandt Folketingets partier.

Undersøgelsen falder i to spor. Det drejer sig dels om en undersøgelse af den generelle befolknings holdninger mv. til de rejste spørgsmål, dels en undersøgelse af holdningen til de samme spørgsmål blandt udvalgte grupper. De udvalgte grupper omfatter personer, for hvem ytringsfriheden spiller en særlig rolle fx i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv, herunder kunstnere, journalister, debattører og politikere.

Vi kontakter dig, fordi du er medlem af en organisation eller et forbund, som organiserer kunstnere.

I undersøgelsen beder vi dig besvare nogle spørgsmål, som skal belyse dine holdninger til og erfaringer med ytringsfrihed.

Der er ingen rigtige eller forkerte svar, og du skal vide, at dine svar behandles fuldt fortroligt. Det vil ikke være muligt at identificere enkeltpersoner hverken i analysen af svarene, eller når resultaterne offentliggøres. Oplysningerne vil ikke blive behandlet i andet end statistisk og videnskabeligt øjemed.

Hvis du tidligere har deltaget i undersøgelsen, bedes du venligst se bort fra denne henvendelse.

 Besvarelse af spørgeskema

Det tager 15 minutter at besvare undersøgelsen, og du kan deltage ved at gå ind på linket her:

http://www.study.epinionglobal.com/meningsundersogelse?Id=273

Vi håber, du vil besvare undersøgelsen i løbet af de næste to uger, så Ytringsfrihedskommissionen får det bedst mulige grundlag for det videre arbejde.

Databeskyttelse

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig, som du selv har afgivet. Disse oplysninger finder du her:

Hvis du vil vide mere om, hvordan Epinion behandler dine data, kan du læse på Epinions hjemmeside: http://insights.epinionglobal.com/privacy-policies.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Epinion på mail: forskning@epinion.dk eller telefonnummer: 31 21 42 59.

Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen. På forhånd tak for hjælpen!

Med venlig hilsen

Nils Bernstein

Formand for Ytringsfrihedskommissionen