Expired: KLIMAOPRÅB FRA KUNSTEN

25.04.22 | Opslagstavle

Som kunstnere ser vi det, der ligger under den synlige virkelighed – det der ikke kun har nytteværdi – at lærken ikke kun er et symbol – et tegn, men liv i sin egen ret.

Vi kalder til kamp mod klima- og biodiversitetskrisen, mod et altødelæggende kollaps af klima og økosystemer, masseuddøen for klodens dyre- og plantearter. Vi har skabt et økonomisk system, der er afhængigt af konstant vækst og et historisk overforbrug som instrumentaliserer og udpiner kloden. Det er ikke umiddelbart synligt, når man ser ud over et frodigt dansk landskab, men der er en direkte sammenhæng mellem vækstøkonomiens ressourceforbrug og udryddelsen af arter, klimaforandringer, global ulighed, energikrise, tørke, hungersnød og krig.

Vi er trætte af fortællingen om, at teknologien kan redde os i et quick-fix, når det i virkeligheden handler om, at vi må stoppe rovdriften på planeten. Vi ser mørket, men som billedkunstnere arbejder vi også med visioner, visioner om en verden hvor alt liv respekteres, vi arbejder med utopien, fællesskabet og opbyggelige, livsbekræftende strukturer.

Videnskaben og FN siger det utvetydigt og som kunstnere siger vi til politikerne:
Vi har kun øjeblikket – der skal handles NU.
Find det mod der skal til, for at se fremtiden i øjnene. Vi kan ikke vente mens
temperaturerne og havniveauet stiger, mens bierne, havene og skovene dør.
Tag ansvar nu og kast alle jeres kræfter ind i kampen for livet på kloden.
Fremtiden er nedvækst og totalt stop for fossile brændstoffer og plastik.
Fremtiden er byggestop på grøn jord, at vise hensyn til havets unikke liv, udvikle den kollektive transport og større langsomhed.

Fremtiden er permakultur, ukultiveret natur, bæredygtigt landbrug og vild biodiversitet.
Tiden er knap – arter og økosystemer kvæles og uddør, temperaturen stiger og havisen smelter Tag ansvar NU!

KUNSTNERE SER GRØNT!

Kunstnere ser grønt! er en gruppe billedkunstnere, som kæmper imod klima- og biodiversitetskrisen. Vi er en søstergruppe til forfattere ser grønt!

https://www.facebook.com/kunstneresergront

For alle billedkunstnere:
Bliv medunderskriver på ‘Klimaopråb fra kunsten’ i en helsides annonce i Information.
Send en en email til kunstneresergront@gmail.com
Emne: ‘underskrift’.
Skriv dit fulde navn og “Ja jeg vil gerne have min underskrift på klimaopråbet”