Københavns Kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste

10.12.18 | Opslagstavle

Fundatsformål

Til formål vedrørende stadens forskønnelse og almene bedste, fortrinsvis støtte til indkøb af større kunstværker samt bevaringsværdige formål.
Som tillæg til de i eksisterende uddelingskriterier – og for at sikre variation og bredde – uddeles legatet i forhold til fire overordnede principper, hvoraf et eller flere skal være opfyldt ved tildeling af legatmidler:

  • Det involverende projekt, hvor der skabes et grønt projekt via inddragende, involverende og frivillige processer
  • Et højt profileret kunstprojekt, fortrinsvis i samarbejde med kunstfaglige institutioner, organisationer eller myndigheder. Kan også omfatte privatinitierede projekter
  • Indbudt projekt, hvor der etableres et samarbejde om et projekt med et af Områdefornyelsessekretariaterne, boligselskaber og andre offentlige selskaber mv.
  • Udbud og konkurrence, hvor der via en konkurrence skabes en større, mere permanent udsmykning på et på forhånd udpeget sted.Legatet kan også ydes støtte til kommunens egne vedligeholdelsesforpligtigelser af kunstværker i byrummet.

Ansøgningsperiode:

To årlige ansøgningsrunder med frist 1. april og 1. oktober

Ansøgningsskema
Der anvendes ikke ansøgningsskema.

Mail til: sek@kff.kk.dk

Postadresse – ingen personlige henvendelser
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1599  København V

Mere info her……