Expired: Konkurrence for billedkunstnere om ’de danske nutidslandskaber’

01.10.20 | Opslagstavle

Landbrugets Kulturfond udskriver hermed en konkurrence, hvor nutidens billedkunstnere skal give deres bud på:


Nutidslandskaber og de mennesker og redskaber, der former dem.

Landskabsmaleriet har været en del af billedkunsten i århundreder. I Danmark har så forskellige billedkunstnere som J. Th. Lundbye, P.C. Skovgaard, Fynboerne og Per Kirkeby beskæftiget sig med landskabet, dets mennesker og redskaber. Også nyere danske billedkunstnere beskæftiger sig med landskabet, dets mennesker og redskaber – til stor inspiration for vores samtid.

Landbrugets Kulturfond vil med udskrivelsen af konkurrencen inspirere nutidens billedkunstnere til at skildre det danske landskab og de mennesker og redskaber, der former det.

  1. præmien er på kr.100.000 for et maleri, som Kulturfonden vil finde en passende placering for.
  2. præmien er på kr. 20.000
  3. præmien er på kr.10.000

Værkerne skal sammen med kunstnerens CV afleveres hos Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V senest den 1. november 2020.

For at komme i betragtning kræves et CV, der viser, at man professionelt har beskæftiget sig med billedkunst.

Værkerne vil blive bedømt af en komité bestående af:

  • Bente Scavenius, kunstkritiker, forfatter og mag.art. (formand)
  • Jens Erik Sørensen, kunsthistoriker mag. art. og tidl. dir. for ARoS
  • Jesper Christiansen, kunstmaler, professor
  • Allan Otte, billedkunstner uddannet på Det kgl. Danske Kunstakademi
  • Helle Juhl, forfatter, journalist og medlem af Kulturfondens bestyrelse
  • Bent Claudi Lassen, fmd. for Kulturfonden

De bedste værker vil blive tilbudt ophængning på relevante kunstmuseer.

 

Landbrugets Kulturfond har bl.a. til formål at ”anerkende og støtte initiativer til fremme af landbokulturen i videste forstand og bidrage til forståelsen af dens værdier i landdistrikterne og i det øvrige samfund, herunder at støtte kunstnerisk initiativ og produktion. 

https://lf.dk/om-os/fonde/landbrugets-kulturfond