Expired: Konstfack søger lektor i konst med inriktning mot Interdisciplinära praktiker

23.10.20 | Opslagstavle

Ort: Stockholm. 50 procent av heltid i fem år med möjlighet till förlängning i 5 år.

Arbetsuppgifter: utveckla och leda kurser, handledning av studenter m.m.

Behörig är den som har visat pedagogisk skicklighet och har ett erkänt konstnärskap inom två eller fler av följande områden: installation, performance, offentlig konst, skulptur och kollektiva processer m.m.

Sista ansökningsdag 11 november 2020

Link til opslaget