Kulturudviklingspuljen Aarhus Kommune

24.08.23 | Opslagstavle

Puljen har til formål:

  • at fremme produktionen af kunst af høj kvalitet i Aarhus Kommune
  • at udvikle det producerende kunstmiljø og opkvalificere det kulturelle vækstlag i Aarhus Kommune

Læs mere om puljens ansøgningskriterier samt sagsbehandling på kommunens hjemmeside.

Ansøgningsfrister:

Ansøgningsfristerne ligger ca. den 1. februar, 1. maj og 1. oktober hvert år.

Sådan søger du

Kulturudviklingspuljen ansøges via AnsøgningsPortalen, som kan tilgås her.

Der opfordres til, at ansøger gør brug af denne kommunens budgetskabelon ved indsendelse af ansøgningen.