Expired: Kungl. Konsthögskolan i Stockholm söker en adjunkt i fri konst med inriktning på rörlig bild

26.03.20 | Opslagstavle

Kungl. Konsthögskolan mitt i Stockholm är Sveriges största och äldsta lärosäte i fri konst. Just nu är högskolan i ett starkt utvecklingsskede för att skapa framtidens konstutbildning. Nu söker vi en adjunkt i fri konst med inriktning på video.

 

Beskrivning av arbetsplatsen:

Kungl. Konsthögskolan erbjuder utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och postmasternivå i fri konst samt kurser på postmasternivå inom arkitektur. Det är en tvärdisciplinär miljö som främjar att konstnärliga uttryck bryts och prövas mot varandra genom experimentella och konstnärliga risktaganden. Högskolan erbjuder ett stort utbud av kurser, projekt och utställningar och ger studenterna möjlighet att utveckla sina konstnärliga praktiker i ändamålsenliga verkstäder och ateljéer. Miljön är internationell och är del i den samtida konstens utveckling. Här formas framtidens konstnärskap under ledning av en mångkunnig fakultet.

 

Beskrivning av anställningen och arbetsuppgifter

Som adjunkt i fri konst med inriktning rörlig bild kommer du att ingå i området Mindepartementet som omfattar konstnärliga uttryck inom rörlig bild, performance, fotografi och ljud.

Med utgångspunkt i rörlig bild och din egen konstnärliga praktik har du breda, gedigna och aktuella kunskaper om tekniker inom ämnesområdet och om deras tillämpning inom samtida konst. Tillsammans med dina kollegor på Mindepartementet förväntas du ta ansvar för att planera, utveckla och bedriva undervisning i rörlig bild i samarbete med de andra inriktningarna inom området. Du kommer dessutom ansvara för skötseln av våra verkstäder kopplade till rörlig bild. Det är därför viktigt att du har mycket goda tekniska kunskaper.

Tillsammans med kollegorna på Mindepartementet kommer att du att utveckla och ge kurser på både grundläggande och avancerad nivå. En del av undervisningen sker i form av individuell handledning. I tjänsten ingår även att organisera workshops, seminarier och filmvisningar på Mindepartementet och att aktivt delta i det högskolegemensamma arbetet på KKH.

Behörighet:

Behörig att anställas som adjunkt på konstnärlig grund är den som har:

 • avlagt examen från konstnärlig högskoleutbildning eller annan relevant högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens
 • den som visat konstnärlig och pedagogisk skicklighet

KKH beaktar särskilt konstnärlig skicklighet inom ämnesområdet rörlig bild. Den konstnärliga skickligheten visas genom väldokumenterad självständig verksamhet inom ämnesområdet.

Den pedagogiska skickligheten omfattar:

 • god förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet på grundnivå och avancerad nivå och erfarenhet från högskolepedagogiskt arbete.
 • god förmåga att stimulera och utveckla studenters lärande
 • breda, gedigna och aktuella kunskaper om tekniker inom rörlig och samtida konst med utgångspunkt i ämnesområdet

Övriga bedömningsgrunder är:

 • dokumenterat mycket goda praktiska kunskaper inom ämnesområdet med avseende på redigering, postproduktion, arbete med ljud, ljus och kameror, samt goda kunskaper i att underhålla teknisk utrustning
 • kunskap om och praktisk erfarenhet av att jobba med Adobe-program som är centrala för digital videoredigering, samt programmet DaVinci Resolve
 • kunskap om och bred erfarenhet av att hantera olika digitala filformat
 • administrativ skicklighet samt god planerings- och samarbetsförmåga
 • Anställningen kräver att du har goda kunskaper i svenska/skandinaviska och engelska.

Anställning:

Omfattningen på anställningen är 50 % och anställningstiden är två år med med början i augusti.

Enligt KKH:s arbetstidsavtal består en adjunkts arbetstid av 70 % undervisning, 10 % högskolegemensamt arbete och 20 % utvecklingstid. Arbeten inom utvecklingstiden ska presenteras så att det kommer andra medarbetare och studenter vid Kungl. Konsthögskolan och det omgivande samhället till del.

Kungl. Konsthögskolan vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och vi välkomnar sökanden som bidrar till detta.

Bifogad dokumentation:

Sökande ska bifoga följande till ansökan endast i digital form:

 • introducerande följebrev som specificerar den sökandes särskilda kunskaper och teknisk kompetens inom ämnesområdet (max 2 A4, 12 pt)
 • styrkt meritförteckning där omfattningen av konstnärlig skicklighet och pedagogisk verksamhet framgår
 • 4–6 konstnärliga arbetsprover (max en timmes speltid)
 • tre referenser med kontaktuppgifter, varav åtminstone en från chef/överordnad som styrker den sökandes pedagogiska skicklighet, samt en från tidigare student
 • övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Ytterligare upplysningar lämnas av Områdesansvarig Petra Bauer. Information om allmänna anställningsvillkor lämnas av HR-konsult Anita Wallgren 072-3075407. Fackliga företrädare är Åsa Andersson Broms (SACO) och Göran Svenborn (ST), nås på telefonnummer 08-614 40 00.

 

Välkommen med din ansökan  senast 2020-04-05 märkt med

Adjunkt i fri konst med inriktning på video, Dnr 2.4.1/2020:91

Ansökan lämnas in digitalt:

https://kkh.varbi.com/se/what:job/jobID:324561/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Augusti
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/3
Publicerat 2020-03-17
Sista ansökningsdag 2020-04-05