Expired: Lektor i billedkunstnerisk praksis søges til BFA-uddannelsen

12.04.21 | Opslagstavle
Ansøgningsfrist: 22-04-2021

Kunstakademiets Billedkunstskoler søger en billedkunstner med erfaring i at undervise og vejlede studerende ved en videregående kunstuddannelse. Stillingen er et lektorat i kunstnerisk praksis til besættelse 1. september 2021

Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler er en videregående uddannelsesinstitution under Kulturministeriet, der tilbyder en 3-årig Bachelor of Fine Arts (BFA) og en 3-årig Master of Fine Arts (MFA).

Kunstakademiets BFA-uddannelse omfatter ca. 75 studerende, tre lektorer og en professor. Uddannelsen blev etableret i 2017. Den primære funktion for BFA-uddannelsen er at støtte den studerende i udviklingen af en billedkunstnerisk praksis og skabe de grundlæggende forudsætninger for en professionel kunstnerisk praksis i Danmark såvel som internationalt.

På BFA-uddannelsen arbejdes med kunstneriske undersøgelser, materialebrug, udforskning af processer, arbejdsmetoder og studieteknik samt udviklingen af fælles kunstfaglige sprog. Undervisningen fokuserer på at give de studerende den praktiske og teoretiske ballast, der er nødvendig for den enkeltes udvikling af en kunstnerisk praksis. Den studerende støttes i at reflektere kritisk over kunstens historiske, kulturelle og socio-politiske kontekster.

Uddannelsen er ikke medie-specifik, og det forventes, at man som lektor kan forholde sig til et spektrum af medier og arbejdsmetoder. BFA-uddannelsen har et tæt samarbejde med Kunstakademiets laboratorier, der tilbyder kurser og undervisningsforløb i specifikke medier, materialer og teorier.

Primære arbejdsopgaver

 • ­Kontinuerlige kritikklasse-forløb og ateliersamtaler
 • Udvikling af undervisningsforløb og pædagogik
 • Planlægning og deltagelse i studieture og ekskursioner
 • Deltagelse i semesterplanlægningen
 • Studieadministrative opgaver
 • Deltagelse i udvikling af BFA-uddannelsen
 • Samarbejde med Kunstakademiets lektorer og professorer på tværs af afdelinger
 • Deltagelse i Kunstakademiets afdelingsforsamlinger, fællesmøder, fakultetsmøder, udvalgsarbejde og ansættelsesudvalg.

Kvalifikationer

Vi søger en billedkunstner med en markant kunstnerisk praksis og et stærkt ønske om at undervise og være en aktiv del af Kunstakademiets Billedkunstskoler. Ud over undervisningserfaring forventes desuden et engagement i pædagogik og en interesse i kunstuddannelse.

Vi forudsætter, at en ansøger har

 • Professionel billedkunstnerisk praksis på højeste niveau
 • Omfattende dokumenteret kunstnerisk virksomhed
 • Dokumenteret undervisningserfaring fra videregående kunstneriske uddannelser
 • Reflekteret forhold til pædagogik og undervisning i praksis

Undervisningssproget på BFA-uddannelsen er dansk/skandinavisk. Det forventes, at en ansøger behersker engelsk på professionelt niveau.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er en tidsbegrænset stilling, der besættes for en periode af 6 år. Stillingen er en deltidsstilling, og den ugentlige arbejdstid er 22 timer. Ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og

Akademikerorganisationerne for akademikere i staten eller anden relevant overenskomst.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte lektor Hannah Heilmann på hannah.heilmann@kunstakademiet.dk / 3374 4625. Du kan læse mere om Kunstakademiets Billedkunstskoler på http://www.kunstakademiet.dk

Ansøgning

Skriftlig ansøgning skal være Kunstakademiets Billedkunstskoler i hænde senest torsdag den 22. april 2021 kl. 12:00. Ansøgningen sendes via nedenstående link.

Ansøgningen skal indeholde:

 • En motiveret ansøgning med dokumenteret kunstnerisk eller teoretisk praksis (portefølje og CV)
 • Dokumentation for uddannelse
 • Ansøgers overvejelser om undervisningssituationens pædagogiske rum og refleksioner over kunstuddannelsens muligheder.

Ansættelsesprocedure

Behandling af ansøgninger sker i henhold til bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

Processen forventes at tage ca. 3 måneder.

Kunstakademiet ønsker at afspejle det omgivende samfunds mangfoldighed og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.