Expired: Kunsthøgskolen i Oslo: Doktorgradsstipendiat innen Kunst og håndverk

23.10.20 | Opslagstavle

For 2021 er det ledig stilling som doktorgradsstipendiat innen Kunst og håndverk ved avdeling Kunst og håndverk på Kunsthågskolen i Oslo https://khio.no/

Avdeling Kunst og håndverk utforsker material- og håndverksbasert kunnskap gjennom forbindelsene mellom kunst, samfunn og individ. Avdelingen er en samlende møteplass som inviterer til samspill og utvikling mellom medium- og materialbasert kunst og strategier for kunst i offentlige rom. Fagområdene Grafikk og tegning, Tekstil, Keramikk, Metall- og smykkekunst samt Kunst og offentlige rom representerer avdelingens fagområder.

Avdeling Kunst og håndverk søker ph.d. kandidater som har en eksperimenterende tilnærming til verkstedbasert kunstpraksis og interesse for relasjonen mellom kunst og samfunn. Søkere til stillingen bes om å opplyse om forskningens tilknytning til ett eller eventuelt flere fagområder ved avdelingen.

Avdelingen tilbyr et ledende faglig miljø for ph.d. kandidater som arbeider med et bredt spenn av strategier innen materialbasert kunst.

Oppstart er 01.10.2021. Daglig arbeidssted er ved Kunsthøgskolen i Oslo. Søknadsfrist 01.12.2020.

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat skjer med forbehold om opptak til Kunsthøgskolens doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Mere info her…..