Expired: Kunsthøgskolen i Oslo søger professor / førsteamanuensis i Kunst og offentlige rom

19.08.20 | Opslagstavle

Avdeling Kunst og håndverk utlyser en 50 % åremålsstilling for 6 år som professor/førsteamanuensis på masterprogrammet  Kunst og offentlige rom. Studieprogrammenes innretning skal ta hensyn både til fagets historie og til utviklingstrekk i samtidskunsten.

Avdeling Kunst og håndverk skal utforske og utvikle den materialbaserte kunsten og delta i samtidens kunstdiskusjoner, og for å styrke samarbeid og utvikle synergier inngår disse aspektene som vesentlige elementer i den aktuelle stillingen.

Fagområdet Kunst og offentlige rom utdanner kunstnere på et høyt internasjonalt nivå. Fordypning i fagområdet muliggjøres blant annet gjennom arbeid i avdelingens verksteder og gjennom kontekstualisering og refleksjon som tilsammen gir et grunnlag for å etablere kunstneriske praksiser i det aktuelle kunstfeltet.

Undervisningen på fagområdet Kunst og offentlige rom inneholder med andre ord en bred kunstnerisk sammensetning samtidig som fagområdets plassering på avdeling Kunst og håndverk også medfører at emnet har en spesiell relasjon til verkstedsbasert kunstpraksis. Det bør også presiseres at utdanningens relevans for det profesjonelle kunstfeltet i det aktuelle fagområdet er av stor betydning og at avdelingens ansatte derfor forutsettes å utvikle undervisningen i dialog med aktører med relasjon til kunst og offentlige rom både i et internasjonalt og et nasjonalt perspektiv.

Læs mere om stillingen og ansøg her…….

Ansøgningsfrist den 14. september