Kunstliv går sammen mod seksuelle krænkelser

24.10.18 | Nyheder

Alle skal kunne gå trygt på arbejde eller på uddannelse i dansk kunstliv. Uanset om man er udstillende kunstner på et galleri, en kunsthal eller et museum, ansat i en kunstnerisk virksomhed eller på en kunstinstitution, studerende på et kunstakademi eller elev på en kunsthøjskole.

Sådan lyder det i et fælles branchebrev underskrevet af:

Foreningen af Kunsthaller i Danmark
Dansk Galleri Sammenslutning
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler
Det Fynske Kunstakademi
Det Jyske Kunstakademi
UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere
– samt Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Brevet, der er resultat af et branchemøde indkaldt af Billedkunstnernes Forbund, sendes nu ud til alle relevante aktører i kunstlivet. Det er et vigtigt skridt hen i mod et bedre arbejdsmiljø i kunstlivet, mener Nis Rømer, formand for forbundet:

“Vi opfordrer alle aktører i kunstbranchen, som ikke allerede har gjort det, til at udforme en klar politik i forhold til at forebygge seksuelle krænkelser. Vi anbefaler desuden, at alle ledere i kunstlivet vurderer, om der er behov for at arbejde yderligere med kulturændringer eller uddannelsesinitiativer i deres respektive organisationer,” siger han.

Adfærdspolitik på uddannelser
BKF står til rådighed med vejledning i forhold til proces og udformning af konkrete politikker og retningslinjer på området. Inspiration i udarbejdelsen af organisations- institutions- og virksomhedspolitikker om seksuelt krænkende adfærd kan f.eks. findes her:

På Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler har en arbejdsgruppe bestående af studerende og ansatte udarbejdet en adfærdspolitik mod seksuel chikane. Akademiets informationsmateriale og adfærdspolitik kan ses her…

Forfatterskolen har også udarbejdet adfærdspolitik og særlige retningslinjer om seksuel chikane, mobning, vold og alkohol. Se Forfatterskolens informationsmateriale og adfærdspolitik her…

Udsnit af kunstakademiets plakat med telefonnumre og relevante personer, man kan henvende sig til i forhold til rådgivning og evt. anmeldelse af chikane eller anden krænkende adfærd. Illustration: Kunstakademiet.dk