Kunstnere og COVID19-krisen – vejledning og råd

11.03.20 | Nyheder

Hvad gør du som kunstner, hvis en udstilling eller et kunstprojekt aflyses som følge af coronakrisen? Og hvordan er du stillet, hvis du selv smittes af COVID19 eller er i karantæne og derfor ikke kan gennemføre et aftalt arrangement/projekt?

”Først og fremmest er det vigtigt at sige, at hvert tilfælde skal vurderes individuelt, for der kan være store forskelle i hvilke aftaler, der er indgået mellem parterne, og i selve vurderingen af omstændighederne omkring udsættelsen eller aflysningen,” siger jurist Klaus Pedersen, sekretariatsleder i Billedkunstnernes Forbund.

Han opfordrer derfor medlemmer, der har aktuelle problemer med aflysning af udstillingsaftaler, undervisningsopgaver og andet pga. coronakrisen, til at kontakte forbundet på kp@bkf.dk / 3312 8174

Udstillinger
Overordnet bør alle indgåede aftaler søges fastholdt, med henblik på udsættelse. Nogle udstillingsarrangører har, for at bakke op om kunstnerne i en svær tid, valgt at udbetale kunstnerhonorarer nu, selvom udstillinger udsættes eller aflyses. BKF opfordrer alle udstillingsarrangører til at følge disse gode eksempler på solidaritet i kunstlivet.

Udbetalt fondsstøtte til aflyste eller udsatte udstillinger
Statens Kunstfond arbejder pt. med at formulere retningslinjer for den nye situation. Hold dig opdateret hos kunstfonden her…
Flere private fonde, bl.a. Bikubenfonden, har allerede meldt ud, at de vil godkende de ændringer, coronakrisen medfører i projekter/udstillinger, som har modtaget fondsbevillinger. BKF forventer, at Statens Kunstfond følger samme praksis i denne ekstraordinære situation.

Undervisningsjobs, der aflyses pga. nedlukning
af kultur- og uddannelsesinstitutioner

Der er stor forskel på, hvordan de enkelte billedskoler, aftenskoler og kulturinstitutioner vælger at forholde sig til de hjælpepakker, regeringen har lanceret den seneste tid. Det har betydning for, om du kan få kompensation for tabt indtægt. Kontakt din arbejdsgiver og læs mere, f.eks. hos Dansk Oplysningsforbund her…

Regeringens hjælpepakke for selvstændige og freelancere
Onsdag fremlagde regeringen sit udspil til en hjælpepakke for freelancere og selvstændige. Og allerede torsdag har et enigt Folketing lavet en aftale om indholdet af pakken, som indeholder gode nyheder for nogle billedkunstnere, men desværre mindre gode nyheder for de fleste billedkunstnere: For at få kompensation for tabte indtægter pga. coronakrisen via regeringens hjælpepakke skal man nemlig bl.a. have en omsætning på 180.000 kr. årligt. Og det har kun ca. 25 procent af billedkunstnerne. Ca. 75 procent har en omsætning på under 180.000 kr., og er derfor ikke omfattet af hjælpepakken.
BKF arbejder pt. på højtryk for at få ændret beløbsgrænsen, så flest muligt kunstnere dækkes ind. Læs BKF’s pressemeddelelse om hjælpepakken her

Dyk ned i hjælpepakken for selvstændige og freelancere
Dansk Journalistforbund, som organiserer mange freelancere og selvstændige, har udarbejdet en grundig gennemgang af hjælpepakkens forskellige ordninger. Find den her

Overblik over regeringens hjælpepakker i forbindelse med Coronavirus/COVID-19:

Generel information om COVID-19
På ’Coronavirus/covid-19 i Danmark’ finder du myndighedernes samlede information omkring COVID-19
https://politi.dk/corona

Information til virksomheder om COVID-19
På virksomhedsguiden.dk (fælles offentlig platform) kan du læse vejledning om COVID-19 for virksomheder.
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked
Find spørgsmål og svar om midlertidig lønkompensationsordning til private virksomheder på virksomhedsguiden: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-loenkompensation-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked-/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/

Læs pressemeddelelse ‘Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere’ fra Finansministeriet:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/trepartsaftale-skal-hjaelpe-loenmodtagere

Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer i marts som følge af COVID-19
Læs mere om kompensationsordningen på virksomhedsguiden. Link: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/kompensationsordning/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/

Forlængelse af virksomheds betalingsfrister vedr. moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Læs mere om den midlertidige udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat på virksomhedsguiden. https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-udskydelse-af-betalingsfrister-for-moms-am-bidrag-og-a-skat/de77aa5f-1ace-4509-b1a4-022b8a7d5638/

Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID19 eller i karantæne
Læs mere om refusion i pressemeddelelsen fra Finansministeriet: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/nye-initiativer-til-at-holde-haanden-under-danske-arbejdspladser /

Læs mere om refusion på virksomhedsguiden:
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/sygedagpengeloen-til-medarbejdere-og-selvstaendige-/2512f642-74bb-478e-9ffa-af2f6aeb321f/

 

Tilskud udbetalt fra Slots- og Kulturstyrelsen
Læs mere om hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået udbetalt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen:
https://slks.dk/om-styrelsen/covid-19/

 

Indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud o.l. indendørs aktiviteter lukkes midlertidigt
Læs mere om brug af kulturinstitutioner her:
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/til-dig-der-benytter-kulturinstitutioner-biblioteker-og-fritidstilbud

Senest nyt om COVID-19 fra myndighederne
Her kan du følge med i de seneste udmeldinger fra de danske myndigheder:
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/seneste-nyt-fra-myndighederne

Foto: Simone Aaberg Kærns store soloudstilling ‘Sisters in the Sky’, som skulle være åbnet i Xiamen, Kina 8. marts, er en af de udstillinger, der er udsat pga. coronakrisen.

Læs: BKF-temaside om kunstnere og coronakrisen