Expired: Kunstnere og skolelærere går sammen om at styrke kunst i skolen

27.03.13 | Nyheder

Alle skoler i Danmark bør formulere deres egen kunstpolitik. Sådan lyder det i et nyt, fælles forslag fra landets kunstnerorganisationer og folkeskolens faglærere.

I udspillet, der forener kunstnere og lærere i et fælles ønske om at styrke børns møde med kunst i skolen, opfordres kulturministeren og børne- undervisningsministeren til at sikre, at alle folkeskoler formulerer en kunstpolitik. Tanken er, at det skal ske i lighed med de krav, skolerne allerede stilles overfor om at formulere anti-mobbepolitik, IT-politik etc.

Forslaget er resultatet af et nyt, lovende samarbejde på tværs af fagskel mellem en række kunstnerorganisationer i Dansk Kunstnerråd, bl.a. Billedkunstnernes Forbund, og en række af folkeskolens faglærerforeninger, bl.a. Danmarks Billedkunstlærere og musik- sløjd- og håndarbejdslærernes foreninger.

I dagens udgave af Politiken kalder kulturminister Marianne Jelved forslaget for ‘klogt’ og er positivt indstillet overfor ideen, læs avisens omtale af forslaget klik her…

At styrke kunst i skolen

Hensigten med kunstpolitik-udspillet er at sikre, at alle skoler gør sig klart, hvad de vil, og hvad de gør på området.

Helt konkret kan skolerne i en kunstpolitik fx angive, at eleverne på deres skole deltager i Huskunstnerprojekter mindst x antal gange i løbet af skoletiden, at eleverne går til koncert/kunstudstilling/teaterforestilling x antal gange og at elevernes lærere i fx musik, sløjd, håndarbejde og billedkunst er linjefagsuddannede i netop disse fag.

Det er altså en måde at synliggøre og – forhåbentlig, over tid – højne både kvaliteten i og mængden af børns møder med kunst i skolen.

Nødvendig opprioritering

Baggrunden for initiativet er, at de praktisk-musiske fag i en lang årrække har været nedprioriteret i folkeskolen. Fx har danske skoleelever kun undervisning i billedkunst 1 time om ugen til 5. klasse, hvor svenske skolebørn har billedkunst helt op til 9. klasse

Kunst i skolen har politikernes bevågenhed i denne tid – emnet diskuteres bl.a. på en konference på Christiansborg d. 5. april, hvor både kulturministeren og undervisningsministeren deltager.

Gå ikke glip af nyt fra Billedkunstnernes Forbund.

Hvis du tegner abonnement, kan du få seneste nyt i din indbakke kl. 15.00 samme dag, som det er publiceret på bkf.dk.

*Jeg giver samtykke til, at BKF indsamler og behandler mine personoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve.