Expired: Kunstnere og skolelærere går sammen om at styrke kunst i skolen

27.03.13 | Nyheder

Alle skoler i Danmark bør formulere deres egen kunstpolitik. Sådan lyder det i et nyt, fælles forslag fra landets kunstnerorganisationer og folkeskolens faglærere.

I udspillet, der forener kunstnere og lærere i et fælles ønske om at styrke børns møde med kunst i skolen, opfordres kulturministeren og børne- undervisningsministeren til at sikre, at alle folkeskoler formulerer en kunstpolitik. Tanken er, at det skal ske i lighed med de krav, skolerne allerede stilles overfor om at formulere anti-mobbepolitik, IT-politik etc.

Forslaget er resultatet af et nyt, lovende samarbejde på tværs af fagskel mellem en række kunstnerorganisationer i Dansk Kunstnerråd, bl.a. Billedkunstnernes Forbund, og en række af folkeskolens faglærerforeninger, bl.a. Danmarks Billedkunstlærere og musik- sløjd- og håndarbejdslærernes foreninger.

I dagens udgave af Politiken kalder kulturminister Marianne Jelved forslaget for ‘klogt’ og er positivt indstillet overfor ideen, læs avisens omtale af forslaget klik her…

At styrke kunst i skolen

Hensigten med kunstpolitik-udspillet er at sikre, at alle skoler gør sig klart, hvad de vil, og hvad de gør på området.

Helt konkret kan skolerne i en kunstpolitik fx angive, at eleverne på deres skole deltager i Huskunstnerprojekter mindst x antal gange i løbet af skoletiden, at eleverne går til koncert/kunstudstilling/teaterforestilling x antal gange og at elevernes lærere i fx musik, sløjd, håndarbejde og billedkunst er linjefagsuddannede i netop disse fag.

Det er altså en måde at synliggøre og – forhåbentlig, over tid – højne både kvaliteten i og mængden af børns møder med kunst i skolen.

Nødvendig opprioritering

Baggrunden for initiativet er, at de praktisk-musiske fag i en lang årrække har været nedprioriteret i folkeskolen. Fx har danske skoleelever kun undervisning i billedkunst 1 time om ugen til 5. klasse, hvor svenske skolebørn har billedkunst helt op til 9. klasse

Kunst i skolen har politikernes bevågenhed i denne tid – emnet diskuteres bl.a. på en konference på Christiansborg d. 5. april, hvor både kulturministeren og undervisningsministeren deltager.