Expired: Last Call – Udstilling i Københavns Rådhus

18.06.19 | Opslagstavle

Henvendelse til alle BKF København- og Frederiksberg’s medlemmer.

Vil du være med på udstillingen i Københavns Rådhus i efteråret 2020, som vi i Københavnersalonen har initieret?

Udstillingen har tema med udgangspunkt i den eksisterende kunst og udsmykning i Københavns Rådhus. Se nærmere sidst i teksten.

Du har måske tidligere set opslaget på BKF’s opslagstavle – og du har måske også tidligere tilmeldt dig. Men vi slår lige en koldbøtte – og beder om din tilmelding (evt. igen) denne gang bindende, da der skal indbetales et beløb til håndværkerløn.

Når man udstiller i Rådhuset, er der nu kommet en egenbetaling heraf, som vi skal dække i fællesskab. Alt efter hvor mange vi bliver, vil det beløbe sig til ca. kr. 1.500 – eller mindre – pr. person.

Udstillingen pågår i ugerne 43-44 i 2020 minus start-og slutdage, hvor rådhusets håndværkere stiller op og tager ned. Vi får måske bevilliget en reception med Rådhuspandekager – det vil tiden vise.

SVARFRIST: Hvis du ønsker at være med i udstillingen, med værker ud fra temaet ”Kunst i Nyrups Rådhus”, send da en mail til Anne Koldsø på atelierkoldso@gmail.com senest 1. juli. Afvent herefter svarmail med (en kort) frist for indbetaling.

Hvis du har lyst til at være en aktiv del af Københavnersalonen, er vores næste møde efter sommerferien hos Grethe og Jeff, Sankt Thomas Alle 13 kld, 1824 Freb C, tirsdag d. 3. september. Vær velkommen 🙂

Med de bedste sommerhilsner fra Københavnersalonen

Uddrag fra ansøgningen herunder:

”Vi er en gruppe professionelle kunstnere under Billedkunstnerforbundets (forkortet BKF) Københavnerafdeling, som jævnligt mødes for at snakke om løst og fast samt arbejde på løbende fælles udstillingsvirksomhed. Vi kalder os Købengavnersalonen under BKF.

Vi udstillede i Rådhussalen i forbindelse med fejringen af Københavns 850 års jubilæum i sommeren 2017. Dengang fik vi en omfattende rundvisning af Joyce Svensson og vi så, hvor bred og alsidig kunsten og udsmykningen af Københavns Rådhus er.

Det var meget inspirerende at se, og vi har talt videre om at skabe en udstilling, hvor vi arbejder med værker inspireret af den store variation af kunst vi fandt i Rådhuset. Der er meget at tage afsæt i, ornamentikken, mosaikken, vægmalerier, malerier og skulpturer samt træ- og metalarbejde. Og da vi er en gruppe af kunstnere, der arbejder i varierende materialer og stilarter, vil det blive en interessant udstilling, hvor vi, med afsæt i Rådhusets eksisterende- og mangefacetterede kunstrigdom, fortolker og skaber ny kunst i mange udtryksformer.

Vi ønsker med udstillingen, at skærpe opmærksomheden omkring den kunst og skaberglæde, der igennem tiden har været i Nyrups Rådhus. Vi vil trække tråde tilbage til den udsmykning og kunst, der blev planlagt ind i Rådhuset fra dets opførelse, og vi ønsker – ganske enkelt – at kalde udstillingen ”Kunst i Nyrups Rådhus”. Denne titel rummer både den eksisterende kunst i Rådhuset samt ny kunst, nemlig vores kunstneriske fortolkning heraf.